Jämställt är bäst för sex

”Att ta ansvar i hemmet är ett bra förspel”

RELATIONER

LONDON

Lev jämställt – och få ett bättre sexliv.

Det visar en ny global studie.

Svenskarna har det tredje bästa kärlekslivet i världen.

Foto: Börje Thuresson
Förspel Jämställda par har bättre sex.

Forskare vid universitetet i Chicago i USA har frågat 300000 människor i 29 länder om deras sexliv.

Alla som deltog var mellan 40 och 80 år gamla, åldersgruppen som växte upp i den sexuella revolutionens tidevarv.

Sköter hemmet

Resultaten visar enligt forskarna att de som lever i länder som nått långt på jämställdhetsområdet är mest nöjda med sitt sexliv och med relationen till sin partner som helhet.

-Det är inte alls förvånande. Kvinnor har traditionellt tagit ansvar för hemmet. Nu när många kvinnor också förvärvsarbetar är det svårt att orka med en relation om man är tvungen att sköta hemmet också.

-En partner som tar ansvar är ett väldigt bra förspel, säger Aftonbladets sexolog Linn Heed.

Lyckligast är österrikarna. Men svenskarna klarar sig också bra. Vi placerar oss på tredje plats när det gäller relationen till vår partner och på nionde plats på listan över kvalitén på sexlivet.

Minst nöjda

Minst nöjda med sitt sexliv är de medelålders paren i Kina, Japan och Taiwan.

-Även om de asiatiska länderna kommit långt ekonomiskt och teknologiskt är de fortfarande tämligen traditionella.

-Männen jobbar otroligt mycket och kvinnorna tar ansvar för hemmet. Jag förstår om många är missnöjda med sina relationer, säger Linn Heed.

Men jämställdheten är inte enda förklaringen till skillnaderna.

-Det är tänkbart att människor i utvecklade länder har fått mer utbildning om sex. De är också friskare, vilket gör det lättare att bibehålla sexlivet på äldre dar, säger John DeLamater, professor i sexologi vid universitetet i Wisconsin till Chicago Tribune.

Äldre har sex

Undersökningen visar också att i alla länder så uppger mer än hälften av 80-åringarna att de har haft sex det senaste året.

-Otroligt glädjande att de äldre ägnar sig åt varandra. Alla människor behöver närhet, säger Linn Heed.

Mest nöjda med sin relation

Minst nöjda med sin relation

Mest nöjda med sittt sexliv

Minst nöjda med sitt sexliv

Jens Kärrman