”Jo, jag känner faktiskt kungen...”

Friserar du sanningen när du raggar?

RELATIONER

Många förbättrar sin historia när de raggar på krogen. Hör du till dem?

Eller har du själv råkat ut för en skrävlare? Svara på Aftonbladets enkät!

Sara Milstead