Ge förhållandet lite indisk visdom

RELATIONER

Med ayurveda får du och din partner bättre koll på varandras styrkor och svagheter – och klarar konflikterna bättre.

Foto: Katrin Jakobsen

Enligt den indiska hälsoläran ayurveda har människor en egen unik natur med medfödda egenskaper och behov. De styr hur vi beter oss, men också hur vi reagerar på andra människor.

Ibland drar vi åt helt olika håll, men det går att lära sig respektera och komplettera varandra. Det menar Peter Ljungsberg, som är ayurvedisk rådgivare och författare till boken ”Ayurveda för kropp och själ” (Natur & Kultur).

– Ayurveda kan hjälpa oss att få insikt i hur vi själva, och vår partner, fungerar. Ju bättre man förstår sin egen och den andres natur, desto mer flyt i relationen får man, säger han.

Fyra vanliga relationsproblem

Paret Spara och Slösa

Jag står inte ut med mina partners ovanor!

Jag vill ha sex oftare än min partner

Vivvi Toikkanen (halsa@aftonbladet.se)