Så här (o)lika är ni

Se hur ni passar ihop

Foto: Katrin Jakobsen
RELATIONER

Par med samma dosha

Vata-vata: Omväxling på gränsen till kaos

Pitta-pitta: Se upp för petimeterrättvisa

Kapha-kapha: Ta itu med problemen

Par med olika doshor

Vata-pitta: Dra nytta av varandras egenskaper

Vata-kapha: Akta er för föräldra/barn-rollerna

Pitta-kapha: Skapa egna nya traditioner