Ta oron på allvar!

11–16 Ja-svar

Du svarade Ja på de flesta av frågorna i testet. Det behöver inte alls betyda att du är fast i ett sexmissbruk. Dock ligger du antagligen i riskzonen och frågorna bör ge dig en tankeställare.

Gå igenom dina svar och fundera över vad de betyder utifrån ett helhetsperspektiv.