Du verkar ha koll på ditt sexliv

0–6 JA-svar

Du har svarat NEJ på de allra flesta av frågorna. Du är troligen inte i riskzonen för att vara sexmissbrukare.

Men om du är bekymrad över ditt beteende eller har du oro kring någon närstående ska du ta känslan på allvar. Ta reda på mer information om sex- och kärleksberoende, för att kunna få rätt hjälp.