Fria på skottdagen tjejer

Passa på – det är i dag det smäller!

RELATIONER

Skottdagen är här. Passa på att fria genom en annons på Family.se. Du har inget att förlora även om din tilltänkta tackar nej! Vill mannen avstå på ett snyggt sätt bör han nämligen enligt traditionen göra det med hjälp av en dyrbar present?

Foto: Eivind Vogel-Rödin

Enligt legenden var det Irlands skyddshelgon S:t Patrick som blev en jämställdhetens pionjär när han beslutade att kvinnor skulle få fria en dag vart fjärde år.

När seden dök upp i Sverige på 1800-talet sågs den mest som ett skämt. Det gick vanligtvis inte längre än att en kvinna dristade sig till att antingen bjuda upp mannen på dansgolvet eller skicka ett flörtigt brev.

Trots S:t Patricks gamla påbud att under skottdagen ta kvinnans frieri på största allvar så var det fortfarande ett mannens privilegium. På den tiden kunde en kvinna oftast varken försörja sig eller bli socialt accepterad som ogift.

Från början var skottdagen inte alls tänkt som en synnerligen sällsynt kvinnodag, utan som ett sätt att kompensera för att solåret är cirka en fjärdedels dygn längre än 365 dagar.

Skottdagen infaller vanligtvis vart fjärde år, med årtal som är jämnt delbara med fyra, exempelvis 2008.

I Sverige firade vi från början skottdagen den 24 februari, men eftersom den alltid firats den 29 februari internationellt så togs det år 2000 beslutet att flytta skottdagen till den 29 även här hos oss.

Kanske tycker du att det vore mer logiskt om skottdagen legat i slutet av året snarare än i slutet av februari? Anledningen är helt enkelt att den gamla Romerska kalendern, som användes av romarna innan Julius

Caesar införde den Julianska kalendern, började med månaden mars. Skottdagen placerades alltså i anslutning till den tidens nyår.

Nu har du chansen att väcka den gamla traditionen till liv igen och vara den som vågar ta första steget mot er framtid. Det är ju trots allt det säkraste sättet att få ER hittills största dag tillsammans att bli precis som du tänkt dig?