Vi uppfattar otrohet olika

RELATIONER
Fysisk otrohet är värre än emotionell, tycker män.

Män och kvinnor har olika syn på otrohet, visar en ny studie.

Medan män är mer negativt inställda till fysisk otrohet, oroar sig kvinnorna mer för emotionell otrohet – att vara själsligt mer attraherad av någon annan. Cybersex tycks ha gjort gränserna mellan fysisk och mental kärlek mer svävande. Undersökningen gjordes vid Queen’s university, Irland.

Källa: Science daily