Vilken är mannen i ditt liv?

Ny bok listar 17 vanligaste manstyperna – och deras brister

1 av 2 | Foto: Uppsala Publishing House
RELATIONER

Har du en maktman, en martyr eller en gammpojke?

Om du vet vilken typ av man du lever med är det större chans att du förstår varför han beter sig som han gör – och att ni kan börja tala samma språk.

”Maktmannen” är generös med pengar och prylar men försummar familjen. ”Gammpojken” har fastnat i det välbekanta och tycker att mamma är den ultimata kvinnan. Och ”martyren” känner sig alltid missförstådd men har svårt att se sin egen – ofta stora – roll i konflikter.

17 stereotyper

Mattias Lundberg och Anders Wahlberg har utifrån sina yrkeserfarenheter som psykologer tagit fram 17 manstyper. Om dessa kan du läsa i boken ”17 typer av män – och vad de säger hos psykologen” (Uppsala Publishing House).

– Vi tycker oss kunna se vissa mönster i mäns frågor och funderingar. Av dessa mönster kan man skapa stereotyper som kan användas för att förklara mäns beteenden och funderingar, skriver psykologerna i sin bok.

Många av manstyperna har svårigheter att kommunicera med kvinnor och ännu svårare att få en relation att fungera. Och ofta har kvinnor svårt att förstå sig på dem.

Börja tala samma språk

Det är nyttigt för kvinnor att lära känna den man lever ihop med.

– Kanske har man varit ihop ett tag och plötsligt börjar man märka beteenden hos sin man som man inte märkt tidigare. Boken ska göra så att män och kvinnor bättre förstår sig på varandra och så att de lär sig att tala samma språk, säger Mattias Lundberg och Anders Wahlberg.

Boken ska dock i första hand ses som en igenkänningsbok för männen själva.

– Det viktigaste är att männen själva genom denna kategorisering ska lära sig att förstå hur de fungerar. Kanske har man gjort något konstigt och frågar sig varför man handlade som man gjorde och vill söka en förklaring till det, säger Mattias Lundberg.

Vilka manstyper är vanligast?

– Det finns mycket mammas pojke i många män. Mannens mor betyder mer än man tror. Mamman är ett referensobjekt som funnits med sedan en lång tid tillbaka. Men i detta fall handlar det om att man måste distansera sig, säger Anders Wahlberg.

… och ovanligast?

– Sällsyntast är tack och lov ”den otrogne” och ”kvinnojägaren”. De är inga trevliga typer.

Vilken manstyp är ni själva?

– Vi är väldigt mycket “sportfåne” både Anders och jag, säger Mattias Lundberg och fortsätter:

– Vi har ett behov av att tillhöra andra grupper än familjen och gillar sport. Sen är alla “reptilhjärnor” då och då, även kvinnor. I stressade situationer är det lätt att det civiliserade och taktfulla försvinner och det primitiva och aggressiva dyker upp.