Porrsurfar du?

Var med i vår enkät

RELATIONER

Porren har på grund av internet blivit mer tillänglig, och både kvinnor och män porrsurfar.

Gör du? Var i så fall med i vår korta enkät!

Man, svara här

Kvinna, svara här