Vackra kvinnor gör män tröga

Forskare lät 40 manliga studenter genomgå ett minnestest

RELATIONER

Vackra kvinnor gör männen tröga.

Ett kort samtal med en attraktiv kvinna göra att han minns sämre.

– Att imponera på en kvinna är en utmattande process, säger holländske forskaren Johan Karremans.

Foto: colourbox

Forskare vid Radbouduniversitetet i Nijmegen, Holland, lät 40 manliga studenter genomgå ett minnestest.

Därefter fick de samspråka med en man eller kvinna i sju minuter, för att sedan göra om minnestestet.

Resultatet visade att efter ett kort samtal med en kvinna mindes männen sämre.

Och ju mer attraktiv mannen upplevde kvinnan, desto sämre blev minnesförmågan.

Hjärnan upptagen

Av detta drog forskarna slutsatsen att när mäns hjärnor är upptagna med att imponera på kvinnor finns ingen kraft kvar till att lösa andra uppgifter.

– När du försöker imponera på en kvinna kan du inte agera agera helt fritt. Du måste hålla kolla på ditt uppförande, vad du säger, hur det tas emot – och sedan justera ditt eget beteende. Det här är en utmattande kognitiv process, åtminstone tillräckligt för att prestera sämre på ett minnestest, säger Johan Karreman vid universitetet i Nijmegen till Sex News Europe.

Kvinnor påverkas inte på samma sätt

När samma experiment gjorde på kvinnor visade det sig att de inte alls påverkades på samma sätt.

De presterade lika bra på test nummer två oavsett vem de pratat med däremellan.

– Att prata med en attraktiv man gör i alla fall ingen större skillnad, säger Johan Karremans.

Enligt honom finns två möjliga förklaringar.

Antingen bryr sig unga män mer om vilket intryck de gör.

Eller så tänker kvinnor på hur de tar sig ut – hela tiden.