Biologiska klockan väcker djuret i dig

RELATIONER

Kvinnor som väntar med att skaffa barn till efter 30 års ålder är mer äventyrliga i sängen, visar forskning av psykologer vid universitetet i Texas.

Hett när fertiliteten går ner.

Det djuriska innefattar såväl one-night-stands som heta känslor och vågade fantasier.

Forskarna har funnit att i takt med att fertiliteten avtar, ökar villigheten att experimentera.

Exakt orsak till sambandet är dock oklart.

Källa: Science Daily