Peter, 33: ”Vi vill utforska hela vår sexualitet”

Aftonbladet besöker lekstugan för vuxna

Söndag besöker lekstugan för vuxna som gillar att ha sex inför andra.

På en bakgård i Solna finns en anonym plåtdörr. Bakom dörren har uppemot 45 par sex varje fredags- och ­ ­lördagskväll – med och inför andra par.