”Sex och närhet stärker er sammanhållning”

Här är några tips som kan ge en kärleksfull relation

En treenighet som befruktar varandra och ger förutsättningar för skönt sex. Bra kommunikation gör att problem går lättare att lösa.