”Börjat droga av ofrivilligt celibat”

Hur kommer jag bort från det ofrivilliga celibatet jag lever i? Har börjat droga nu bara på grund av det och dessutom så får jag medicin mot det också. Det är för jävligt.