Mer makt = mer otrohet

RELATIONER

Ju mer makt, desto mer otrogen.

En studie visar att kvinnor blir mer benägna att bedra ju högre de stiger i graderna.

Anledningen: högre självförtroende.

Foto: colourbox

Forskare vid universitetet i Tilburg i Holland har i en studie bland drygt 1500 yrkesarbetande funnit att personer med mycket makt oftare är otrogna.

Män är – enligt tidigare studier – mer benägna att hoppa över skaklarna än kvinnor är.

Men professor Joris Lammers menar att den nya forskningen antyder att det inte handlar om kön.

– Det har gjorts många studier som pekat ut könet som den viktigaste faktorn för otrohet. Men inga studier har gjorts på mäktiga kvinnor, säger han till brittiska Metro.

Koppling till gott självförtroende

I Lammers egen forskning, däremot, visar det sig att könet inte är det avgörande.

Istället handlar det om vilken position man har på arbetsmarknaden.

Ju högre en person stiger i graderna – desto större är risken att han eller hon bedrar sin partner.

Lammers avfärdar idén om att det skulle ha att göra med en risktagande personlighet – eller alla de möjligheter till snedsteg som uppstår för en person som reser mycket i arbetet.

Istället såg han en koppling till gott självförtroende.

– Att kvinnor allt oftare når mer framskjutna positioner kan leda till ökar negativt beteende, säger Lammers till brittiska Metro.

ARTIKELN HANDLAR OM