Gonorré ökar mest bland kvinnor

Antalet smittade steg med 57 procent förra året

RELATIONER

Stockholm (TT) Könssjukdomarna gonorré och syfilis blir allt vanligare.

Bland kvinnor ökade antalet fall av gonorré med 57 procent.

Förra året smittades 842 svenskar av gonorré, mer än hälften av dem i Stockholms län. Det är en ökning med 38 procent jämfört med 2009, bland kvinnor var ökningen hela 57 procent.

– Vad ökningen beror på är svårt att säga, annat än att det är tydligt att kvinnorna inte är rädda att vara med nya partners utan skydd, säger Inga Velicko, epidemiolog på Smittskyddsinstitutet.

Hon pekar på att spridningen av könssjukdomar är intimt kopplade till ett förändrat riskbeteende.

Rädslan för hiv har minskat

En studie bland unga visade nyligen att färre använder kondom, en annan bidragande orsak kan vara att rädslan för hiv har minskat.

– Hiv ses som en kronisk sjukdom och inte något man måste dö av. Människor är inte så rädda längre, säger Inga Velicko.

– Det är också vanligt att man inte har några symptom och alltså inte vet om att man smittar andra.

Även bland homosexuella män ökade gonorréfallen markant.

Antalet fall av syfilis ökar stadigt, förra året med tio procent, medan antalet anmälda fall av klamydia förra året minskade.

Inga Velicko efterlyser en stor informationsinsats, redan i skolan, om vikten av att använda kondom.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM