”Stäng av tv och internet och bara älska”

– Kroppsspråket och hur man uppträder för varandra är jätteviktigt, säger erotikpedagogen Ylva Franzén

Erotikpedagogen
Ylva Franzén har en kursgård och ett kärlekshotell där par som av
en eller annan anledning vill hitta tillbaka till passionen kan hyra
ett kärleksrum och bara ägna sig åt varandra.
Hon har på nära
håll sett hur en relation kan brytas isär av brist på sex.

– Kroppsspråket och hur man uppträder för varandra är jätteviktigt.