Skyltat

RESA

Förbjudet. Verboten. Forbidden.

Det är mycket som inte är tillåtet här i världen.

Resas läsare har dokumenterat olika förbud

jorden runt.