Så kan du turista hållbart på hemmaplan

Bohusleden är en av de platser som Evelina Utterdahl har besökt i Sverige.
Bohusleden är en av de platser som Evelina Utterdahl har besökt i Sverige.

Att resa hållbart blir allt mer populärt, och ett sätt att göra det på är genom att stanna i Sverige. En person som har valt att stanna på hemmaplan är Evelina Utterdahl.
– Jag har varit i 75 länder men aldrig på Gotland, en av de vackraste platserna på jorden.

Kommer sommaren 2019 bli känd som den då svenskarna valde att turista på hemmaplan? Det är mycket möjligt. Enligt en Novusundersökning planerar 72 procent av svenskarna att semestra i Sverige. Världsnaturfonden WWF:s klimatbarometer visar även att allt fler väljer tåg framför flyg. En som bojkottat flyg sedan länge är Evelina Utterdahl. Hon bestämde sig för att sluta flyga den dag hon insåg hur dåligt det var för miljön, för 1,5 år sedan.

– Jag visste att det var dåligt, men inte så dåligt. När jag insåg hur otroligt stor påverkan det har så bestämde jag samma dag för att sluta, berättar Evelina Utterdahl.

Evelina Utterdahl arbetar som resebloggare med fokus på hållbarhet. Först kom resandet, miljötänket kom senare. Men som resebloggare har hon en fördel: det gör ingenting om resandet tar lång tid. Så sedan den dagen för 1,5 år sedan har Evelina rest utan att flyga. Och det har gått bra, bättre än hon hade trott.

– Jag har inte ångrat mig en enda sekund. Jag uppskattar att resa så mycket mer nu. Innan var det lite för lätt och för billigt, berättar Evelina.

Sommarsverige är ändå helt okej va? Här är Evelina Utterdahl på Läckö slott.
Sommarsverige är ändå helt okej va? Här är Evelina Utterdahl på Läckö slott.

Stannar i närområdet

I Sommar ska Evelina Utterdahl turista i Sverige. Först i Göteborg och på Styrsö för festival, sedan i Lund. Längre än så har hon inte planerat.

– Jag lever väldigt mycket i nuet och planerar inte så långt. Men antagligen kommer jag att resa i Sverige in på hösten. Jag kommer inte att stressa igenom det här, berättar Evelina.

Att allt fler bryr sig om hållbarhet har Evelina märkt. Men när det kommer till just resande är det många som blir blinda för det som finns i närområdet, menar Evelina.

– Börja titta på ställen att besöka i Sverige och Norge. Jag är själv så, jag har varit i 75 länder men aldrig på Gotland, en av de vackraste platserna på jorden. Jag tror att det är vanligt att ta det vi har för givet.

Evelina har många platser som hon vill besöka i Sverige. Hon vill resa runt i Skåne, besöka Kalmar och Öland, vandra i Dalarna och i Lappland, se Höga kusten. Planen är att skriva en guide med fokus på hållbarhet.

– Jag vill hitta boenden som har hållbarhetstänk i fokus, restauranger som tänker extra mycket på hållbarhet. Det kommer att bli ett stort projekt som tar ett tag, det finns 25 landskap i Sverige, säger Evelina.

Hur länge Evelina ska stanna i Sverige är oklart, men minst till hösten.
Hur länge Evelina ska stanna i Sverige är oklart, men minst till hösten.

Ska protestera i London

Evelinas Sverigeresa kommer att ta slut senast i oktober, för då ska hon till London för att demonstrera tillsammans med Extinction Rebellion.

– Extinction Rebellion är en rörelse som har växt fram sedan förra året. Ja har varit väldigt aktiv.

Evelina brinner för miljökampen, och har egentligen alltid gjort det. Hon är vegan, undviker plast, lägger pengar på upplevelser istället för saker och föredrar att sponsra lokalbefolkningen på de plaster hon besöker.

– Jag vill lägga mina pengar på lokalbefolkningen, inte på ett resort där pengarna kommer till någon rik, vit gubbe som köpt mark i landet. Hållbarhet ur alla aspekter är viktigt för mig. Miljökampen har blivit viktigare och viktigare, resandet i sig har blivit mindre viktigt. Klimatkrisen är så akut.

Inte färdiglärd

För 1,5 år sedan föll polletten ner om det ohållbara i att flyga. Sedan dess har Evelina fortsatt lära sig om hur man ska leva med så lite klimatpåverkan som möjligt. Hur skiljer det sig mellan dieseltåg och eltåg? Och vad kommer tågens el från?

– Jag tycker att det är väldigt intressant att lära mig, men också att få dela kunskapen är jättekul och jag märker att folk är intresserade. Många vill inte att deras nöjen ska vara på bekostnad av andra människor. Vi är i en position där varenda kilo av växthusgaser spelar roll. Ju värre det blir desto fler blir det som dör, och det är inte vi som släpper mest ut som dör först. Det är kul att se att många börjar göra den kopplingen.

Evelina menar att leva mer miljövänligt inte behöver betyda att ge upp någonting, utan att byta ut det. Att byta ut flygresan till andra sidan jorden mot en tågresa mer flera stopp. Att byta ut en långresa mot flera kortare resor inom Sverige.

– Det är en annan typ av resande, att resa med tåg eller buss eller segelbåt. Men man ger inte upp att resa, man byter bara ut sättet att göra det på, säger Evelina Utterdahl.

Strömstad är en av de platser som Evelina bockat av i landet.
Strömstad är en av de platser som Evelina bockat av i landet.

Världsnaturfondens hållbara semestertips

Tidigare i år lät WWF svenskarna rösta fram vackra naturområden att besöka i Sverige. Här är WWF:s naturvårdsexpert Ola Jennerstens favoriter bland svenskarnas sommarpärlor.

 1. Hanö i Blekinge
  ”Blekinge har många spännande havsnära områden varav Hanö är en exklusiv Pärla i Östersjön. Större delen av Hanö är klassat som Natura 2000-område och är sedan 2017 ett naturreservat. Man når Hanö med båt från Nogersund på Listerlandet”.
 2. Alsterån i Småland
  Alsterån är ett av Smålandskustens mest värdefulla vattendrag. Dalgången utgörs av isälvsterrasser, branta sprickdalar, forsnackar och andra isälvsfenomen. En del av sträckan kantas av stora våtmarker, som omges av löv- och artrika sumpskogar. Området ingår i det europeiska nätverket Natura 2000”.
 3. Skiröområdet i Småland
  Skirö kallas Smålands trädgård på grund av den rika floran, de vackra trädgårdarna och sjöarna samt den kuperade terrängen. Skirö ligger i sydöstra delen av länet kring sjöarna Saljen, Skirösjön och Övrasjön. Området utgörs av ett ålderdomligt och småskaligt kulturlandskap med många stora och gamla ekar och lindar”.
 4. Ojnareskogen på Gotland
  Ojnareskogen är Gotlands största vildmarksområde och innefattar också Bästeträsk, som med sitt fina vatten är en viktig vattentäkt. Den unika hällmarkstallskogen med komplex hydrologi varvas med våtmarker. Området har över 60 hotade arter som exempelvis ängshök, gotlandssnok, många fjärilar och orkidéer”.
 5. Ore skogsrike i Dalarna
  Ore skogsrike har flera skyddsvärda naturskogar. Det är ett av de sista och största områdena i Mellansverige där det fortfarande finns en stor andel gammal naturskog kvar. Här växer många signal- och rödlistade arter, bland annat brandberoende insekter”.
 6. Marstrandsskärgården i Bohuslän
  På en del av öarna är landskapet öppet, men de skyddade öarna i innerskärgården domineras av träd- och buskrika marker och skog. Här finns klippor, korta partier med sand- eller blockstränder och bälten med vass och havssäv. Från Kungälv kör man västerut på väg 168 till Koön och en parkeringsplats. Här finns idag naturreservatet Marstrand”.
 7. Årike Fyris i Uppland
  Det nya naturreservatet sträcker sig från Kungsängsleden i norr till Flottsund i söder, både på östra och västra sidan av Fyrisån. Runt Fyrisån finns det också stora områden med ängs- och betesmarker och produktiv åkermark”.
 8. Flatruet i Jämtland
  Vackra Flatruet är en vidsträckt platå med en fantastisk rikedom av moränformer. Det är fantastiskt att se och är lätt åtkomligt med bil. Detta unika fjällområde har ett rikt fågel- och insektsliv. Här har Mittådalens sameby sina betesmarker och en renskiljningsplats. Vid Rudändan finns en av Sveriges största hällmålningslokaler. Området ingår i det europeiska nätverket Natura 2000”.
 9. Vindelälven i Västerbotten
  Vindelälven är en av fyra outbyggda älvar i västra Europa. Här finns fantastisk natur med fjäll, skogsland, myr och kust, många naturreservat och norra Europas största skyddade område – Vindelfjällens naturreservat med fjällrävar, röding, fjällgäss och berglärkor. Här pågår renskötsel av två samebyar, Ran och Gran, med säsongsvandringar mellan kust och fjäll. Vindelälven-Juhtatdahka har utsetts till Norrlands första biosfärområde av UNESCO och ingår i europeiska nätverket Natura 2000”.
 10. Karatj-Råvvåive i Norrbotten
  Karatj-Råvvåive är ett stort fjällnära område med mycket gammelskog. Här ryms låga kalfjäll, urskogsklädda berg, utbredda klipphällar, hedar med flerhundraårig tallskog, stora myrmarker, bäckar och sjöar. Ett 50-tal rödlistade arter har hittats inom området”.
Flatruet är ett fjällområde i Västerbotten.
Flatruet är ett fjällområde i Västerbotten.
Publisert:

LÄS VIDARE