14 resmål som hotas av klimatförändringar

Publicerad:
Uppdaterad:
Många platser runt om i världen hotas av klimatförändringar.
Foto: Getty
Många platser runt om i världen hotas av klimatförändringar.

Resa | Australien

Döda barriärrev, smältande glaciärer och sjunkande städer – den globala uppvärmningen hotar flera populära destinationer runt om i världen.
Condé Nast Traveler har listat resmålen som kan komma att försvinna i framtiden.

Foto: Getty
Venedig hotas av översvämningar.

1. Venedig, Italien

Venedig är en sjunkande stad och invånarna har blivit vana vid att drabbas av översvämningar när högvattnet dränker torg och gator. Markusplatsen täcks numera av vatten ungefär hälften av årets dagar. Venedig sjunker med ungefär två millimeter om året samtidigt som vattennivån höjs i den venetianska lagunen med samma hastighet. Mätningarna visar att stadens östra delar sluttar allt mer vilket betyder att den västra delen, med stadens kärna, ligger högre än den på östsidan. En rad kulturhistoriskt värdefulla venetianska palats och andra byggnader riskerar att förstöras.

Italienska staten arbetar med ett gigantiskt projekt som går under namnet Moses och som ska skydda Venedig från framtida översvämningar med hjälp av ett system med 78 dammportar. Det ska göra att staden klarar en vattennivåhöjning på 60 cm.

Foto: Getty
Stora barriärrevet i Australien hotas av stigande vattentemperaturer.

2. Stora barriärrevet, Australien

Det är världens största korallrev och är hem för tusentals olika marina arter. Varje år kommer miljontals dykare och snorklande turister till revet i nordöstra Australien för att upptäcka världen under havsytan. Men den stigande vattentemperaturen får de små algerna som lever i symbios med korallerna att dö. Det gör att revets färger bleknar och korallernas förmåga att fånga solljus försvagas och de dör.

Foto: Getty
Glaciärerna smälter i Glacier National Park, USA.

3. Glacier National Park, Montana, USA

Mellan den amerikanska och kanadensiska gränsen ligger Glacier National Park som är ett populärt turistmål. Men på grund av den globala uppvärmningen har glaciärerna börjat smälta vilket påverkar livet för tusentals djurarter och växter i området. Enligt forskare kommer isen att vara helt smält i slutet av detta århundrade.

Foto: Getty
Döda havet minskar i storlek.

4. Döda havet

Döda havet minskar i storlek på grund av byggandet av dammar, vattenreservoarer och dragningar av vattenledningar. Samtidigt har stora kosmetikföretag påverkat miljön när de hämtat värdefulla mineraler i vattnet. Mellanösterns ökade medeltemperatur gör det svårt för sjön att återhämta sig. Enligt experter kommer sjön att vara helt torr år 2050 om ingenting görs.

Foto: Getty
Regnskogen i Amazonas hotas av skövling och boskapsuppfödning.

5. Regnskogen i Amazonas, Sydamerika

Världens största regnskog har hotats av människan och klimatförändringar länge. Skövling, boskapsuppfödning, gruvdrift och extrem torka är bara ett fåtal saker som får regnskogen att krympa. Forskare räknar med att djur- och växtarter försvinner varje dag.

Foto: Getty
Renskötseln på Jamalhalvön hotas av varmare klimat.

6. Jamalhalvön, Ryssland

Renskötseln på Jamalhalvön i nordvästra Sibirien har minskat i omfattning på grund av klimatförändringar som gör att permafrosten smälter och att vädret blir allt mer oförutsägbart. Vintern 2013 gjorde den varma temperaturen att regnet öste ner och när kylan väl kom frös marken så hårt att renarna inte kunde finna mat. Tiotusentals renar svalt till döds. 2016 drabbades området av ett mjältbrandsutbrott efter att en långvarig värmebölja tinat upp permafrosten och frigjort sporer från mjältbrandsbakterien som överlevt mycket länge i jorden.

Foto: Getty
Maldiverna hotas av översvämningar.

7. Maldiverna

Övärlden i Indiska oceanen består till stor del av koraller och är också det lägst belägna landet i världen med en höjd på i medeltal 1,3 meter över havet. Det gör att öarna är oerhört känsliga för stigande vattennivåer. Invånarna brottas med översvämningar och erosion.

Foto: Getty
Key West hotas av övesvämningar.

8. Key West, Florida, USA

Höjda vattennivåer hotar att ödelägga vägar och bebyggelse i ett område som är superpopulärt hos turister. Höjda havsnivåer kan även påverka Key Wests sötvattensdepåer och dess turistnäring. Nu satsar man miljontals kronor på att höja vägarna.

Foto: Getty
Vinproducenterna i Rhnôedalen tampas med bränder och hetare säsonger.

9. Rhônedalen, Frankrike

I det vackra området i södra Frankrike finns många av landets största vinproducenter. Naturen och vinodlingarna lockar tusentals turister varje år. När temperaturen ökar påverkar det druvorna negativt och skördarna kommer att bli mindre och tvinga vinproducenterna att stänga ner sin verksamhet eller flytta längre norrut.

Foto: Getty
Bombay hotas av översvämningar.

10. Bombay, Indien

Den myllrande miljonstaden är en av världens största städer med ett ökande antal inflyttande människor. Myndigheterna har reglerat byggandet av skyskrapor utmed strandlinjen eftersom de fruktar att en stigande vattennivå kan skapa översvämningar i stora områden och drabba tusentals människor.

Foto: Getty
Ökande temperaturer orsakar snösmältning som förkortar skidsäsongen på många orter i alperna.

11. Alperna

Ökande temperaturer orsakar snösmältning som förkortar skidsäsongen på många orter. 2017 var den 38 dagar kortare än år 1960 rapporterar Time. I slutet av vårt århundrade kan skidorterna ha förlorat stora delar av snötäcket vintertid. Många satsar redan på alternativa aktiviteter som inte är beroende av snö och is för turisterna.

Foto: Getty
Varmare dagar och nätter kombinerat med mer extrema väderomslag har tvingat många vinproducenter att lägga om sin produktion i Napa Valley.

12. Napa Valley, Kalifornien, USA

Vinfantaster älskar Napa Valley som har över 1000 vinproducenter i området. Men varmare dagar och nätter kombinerat med mer extrema väderomslag har tvingat många vinproducenter att lägga om sin produktion. Den ökande temperaturen har även ökat risken för bränder och det har lett till att många producenter tittar på möjligheten att flytta sin produktion längre norrut.

Foto: Getty
Rio de Janeiro hotas av stora översvämningar.

13. Rio de Janeiro, Brasilien

Om den globala uppvärmningen fortsätter i samma takt kommer Rio de Janeiro att hotas av stora översvämningar. Om ingenting görs för att stoppa utvecklingen menar experter att havsnivån kommer stiga så mycket att stadens stränder, flygplats och vissa bostadsområden kommer att ligga under vatten år 2100. Översvämningarna kommer även att leda till erosion, sötvattenbrist och spridning av sjukdomar.

Foto: Getty
Smältande polaris orsakar stor erosion och smältande permafrost vilket påverkar både djur och växter i Alaska.

Alaska

Turister och invånare kan njuta av en fantastiskt natur och ett rikt djurliv i Alaska. Men den smältande polarisen orsakar stor erosion och smältande permafrost vilket påverkar både djur och växter. Det varmare klimatet orsakar även svåra skogsbränder. De senaste tio åren har bränder förstört mer skog i Alaska än någonsin förr och bränderna tros dubblas i antal år 2050.

Publicerad:

LÄS VIDARE

MER OM RESA