Här är världens 19 nya världsarv

19 nya världsarv har nu utsetts, ett av dem är Naumburg katedral i Tyskland.
19 nya världsarv har nu utsetts, ett av dem är Naumburg katedral i Tyskland.

Hört talas om Hedeby, Göbekli Tepe eller Naumburgkatedralen? De har just tagits upp på Unescos lista över beundransvärda världsarv. Här är hela listan.

Berg, katedraler och kloster. I början av juli diskuterade världsarvskommittén vilka platser som skulle få bli nya världsarv, och den 4 juli var allt klart. Här är de 19 platser som blivit invalda i år.

1. Aasivissuit- Danmark

Danmarks nya världsarv ligger inte riktigt så nära Sverige som man skulle kunna tro. På västra grönland, i Nipisat, ligger det nya världsarvet där man funnit kvarlevor från 4 200 år sedan. På platsen finns arkeologiska kvarlämningar från inuiter som bott och jagat på platsen.

På grönland ligger det nya världsarvet Aasivissuit, där man funnit kvarlevor från 4 200 år sedan.
På grönland ligger det nya världsarvet Aasivissuit, där man funnit kvarlevor från 4 200 år sedan.

2. Al-Ahsa- Saudiarabien

Al-Ahsa oasen i Saudiarabien är världens största oas och har 2,5 miljoner dadelpalmer. I oasen finns även trädgårdar, kanaler, brunnar och historiska byggnader. Platsen beskrivs som ett exempel på mänsklig interaktion med sin omgivning.

Oasen Ah-Ahsa är världens största, och har 2,5 miljoner dadelpalmer.
Oasen Ah-Ahsa är världens största, och har 2,5 miljoner dadelpalmer.

3. Qalhat- Oman

Den antika staden Qalhat utvecklades mellan 1000-talet och 1400-talet. I dag syns fortfarande kvarlevor från den handel som skedde med Indien, Kina och Sydostasien.

Staden Qalhat utvecklades för hundratals år sedan.
Staden Qalhat utvecklades för hundratals år sedan.

4. Hedeby och Danevirke - Tyskland

Handelsplatsen Hedeby är en arkeologisk plats med spår av vägar, byggnader, kyrkogårdar och en hamn. Runt staden finns Danevirke, en befästningslinje i form av ett system av vallar. Platsen har blivit en nyckelort för att förstå utvecklingar i Europa under vikingatiden.

Danevirke är ett system av vallar utanför Hedeby.
Danevirke är ett system av vallar utanför Hedeby.

5. Medina Azahara- Spanien

Spaniens nya världsarv är kalifatstaden Medina Azahara, en stad som byggdes under 900-talet. Staden blomstrade en tid men övergavs sedan efter ett inbördeskrig. Staden glömdes därefter bort tills den återfanns under början av 1900-talet.

Medina Azahara är Spaniens senaste världsarv.
Medina Azahara är Spaniens senaste världsarv.

6. Göbekli Tepe- Turkiet

Äldre än Stonehenge och möjligtvis världens äldsta tempel, det är Göbekli Tepe i Turkiet. På platsen finns flera pelare där vilda djur ingraverats, vilket skapar insikt om hur livet, och tron, såg ut för människorna som levde i Mesopotamien för nästan 12 000 år sedan.

Göbekli Tepe är möjligtvis världens äldsta tempel.
Göbekli Tepe är möjligtvis världens äldsta tempel.

7. Gömda kristna platser i Nagasaki- Japan

På ön Kyushu finns tio byar, ett slott och en katedral som vittnar om de första kristna missionärernas verksamhet i Japan. De första av platserna byggdes under 1500-talet, innan kristendomen förbjöds i Japan. Gömda kristna fortsatte dock att överföra sin tro under tiden då religionen var förbjuden.

På ön Kyushu var de första kristna missionärerna i Japan verksamma.
På ön Kyushu var de första kristna missionärerna i Japan verksamma.

8. Ivrea- Italien

I nordvästra Italien ligger Italiens nyaste världsarv. Industristaden Ivrea består av en stor fabrik, administrativa byggnader och bostäder som designades av ledande italienska arkitekter under 1930- till 1960-tal.

Industristaden Ivrea har nu blivit ett världsarv.
Industristaden Ivrea har nu blivit ett världsarv.

9. Naumburg katedral- Tyskland

Redan år 1028 började man bygga Naumburg katedral som idag är en protestantisk kyrka. Katedralen är känd för sin arkitektur och sina skulpturer.

Naumburg katedral började byggas på 1000-talet.
Naumburg katedral började byggas på 1000-talet.

10. Sansa bergkloster- Korea

Sansa är ett buddhistiskt bergkloster i Korea. Totalt består platsen av sju tempel som grundades under 600–800-talen. Med en öppen gård omringar av fyra byggnader är templens utseenden specifika för Korea. Templen är heliga platser som används än i dag.

Än i dag används Sansa bergkloster.
Än i dag används Sansa bergkloster.

11. Sassanid arkeologiska landskap- Iran

De åtta arkeologiska platserna ligger i provinsen Fars och är utspridda över tre geografiska delar. Platserna med dess strukturer, palats och stadsplaner skapades mellan år 224 och 668.

Sassanid arkeologiska landskap är numera ett världsarv.
Sassanid arkeologiska landskap är numera ett världsarv.

12. Thimilich Ohinga- Kenya

Nordväst om staden Migori i Kenya ligger ruinen av stenbyggnaden Thimlich Ohinga som antagligen byggdes under 1500-talet. Byggnaden fungerade som ett fort men hade också en social funktion.

Ruinen av stenbyggnaden Thimlich Ohinga går att hitta i Kenya.
Ruinen av stenbyggnaden Thimlich Ohinga går att hitta i Kenya.

13. Viktoriansk-gotiska ensemblen - Indien

När staden Mumbai i Indien blivit ett globalt handelscentrum genomfördes ett stadsplaneringsprojekt under 1800-talet som ledde till byggandet av byggnader i viktorianska neo-gotisk stil samt i art-deco stil. Samlingen av byggnader vittnar om den modernisering som Mumbai har genomgått.

När Mumbai blev ett globalt handelscentrum byggdes dessa hus.
När Mumbai blev ett globalt handelscentrum byggdes dessa hus.

14. Barberton Makhonjwa-bergen - Sydafrika

Bergen i nordöstra Sydafrika är en del av Barberton Greenstone-bältet, en av världens äldsta geologiska strukturer. På platsen finns några av världens äldsta synliga stenar som tros vara mellan 3,2 och 3,6 miljarder år gamla, under tiden då de första kontinenterna började bildas.

Barberton Makhonjwa-bergen huserar några av världens äldsta synliga stenar.
Barberton Makhonjwa-bergen huserar några av världens äldsta synliga stenar.

15. Chaîne des puys- Frankrike

Bergskedjan Chaîne des Puys är cirka 40 kilometer lång och har en vulkanisk del bestående av bland annat 48 vulkaner och flera maarer, kratrar. Platsen vittnar om den plattektonik som format bergskedjan.

På bergskedjan Chaîne des Puys finns det flera kratrar.
På bergskedjan Chaîne des Puys finns det flera kratrar.

16. Fanjing Shan- Kina

Fanjing shan är det högsta berget i bergskedjan Wuling i sydvästra kina. Berget som är 2 570 meter högt har ett unikt ekosystem med flera utrotningshotade arter, som den kinesiska jättesalamandern.

Fanjing Shan är 2 570 meter högt.
Fanjing Shan är 2 570 meter högt.

17. Chiribiquete nationalpark- Colombia

I nordvästra Colombia ligger Chiribiquete nationalpark, en plats med berg, sandstensplattor och målningar som är up till 20 000 år gamla. Målningarna visar jägarscener, strider, danser och ceremonier och den inhemska befolkningen ser platsen som helig.

I Chiribiquete nationalpark finns målningar som är upp till 20 000 år gamla.
I Chiribiquete nationalpark finns målningar som är upp till 20 000 år gamla.

18. Pimachiowin Aki- Kanada

Skogslandskapet Pimachiowin Aki, landet som ger liv, i Kanada korsas av floder och är full med sjöar och våtmarker. Ursprungsbefolkningen Anishinaabeg kommer från platsen och Pimachiowin Aki innefattar även Anishinaabegsamhällen som vittnar om ett sätt att leva i relation med jorden och respektera alla former av liv.

I skogslandskapet Pimachiowin Aki finns lämningar från Anishinaabegsamhällen.
I skogslandskapet Pimachiowin Aki finns lämningar från Anishinaabegsamhällen.

19. Tehuacán-cuicatlán valley- Mexico

I Tehuacán-Cuicatlán- dalen i Mexiko finns Nordamerikas största biologiska mångfald. Där finns bland annat en stor mängd kaktusar av olika sorter. På platsen har man även funnit arkeologiska lämningar i form av kanaler, brunnar och dammar som är kontinentens äldsta.

Kaktusar är utrotningshotade i flera delar av världen.
Kaktusar är utrotningshotade i flera delar av världen.
Publisert:

LÄS VIDARE