Kontroversiell teknik i passkontrollen

Ansiktsigenkänning införs på Heathrow flygplats

I sommar införs ansiktsigenkänning på Heathrow.
I sommar införs ansiktsigenkänning på Heathrow.

Snart behöver du inte visa passet när du reser till London – det räcker med ditt ansikte.
I sommar införs ansiktsigenkänning på Heathrow.
Men tekniken är både kontroversiell och kritiserad.

Vi har alla varit där. I den där evighetslånga kön i passkontrollen i väntan på att få visa upp passet – igen. Men snart kan långa köer vara ett minne blott, i alla fall om du reser till London. Flygplatsen Heathrow kommer att inför ansiktsigenkänning vid incheckningen för att underlätta passkontrollen, rapporterar Express.co.uk.

Vid ansiktsigenkänning används biometriska data för att identifiera personer. Det nya systemet kostar runt 600 miljoner kronor och införs i sommar. I USA har man lyckats halvera tiden innan ombordstigning med hälften tack vare den nya tekniken.

Resenärerna måste registrera sig så att deras pass och ansiktsdrag finns med i det nya systemet. De som registrerar sig slipper sedan att visa upp sitt pass vid olika kontroller, istället skannas deras ansikten framför en kamera.

Snabbare kontroller

– Det innebär att passagerarna vid olika tillfällen under resan, till exempel vid säkerhetskontrollen och vid gaten, slipper visa upp sina olika resedokument gång på gång, efter registrering kan de använda sina ansikten som identifiering, säger en talesperson på Heathrow till Express.co.uk.

Men ansiktsigenkännings-tekniken har fått kritik, experter menar att den kan vara ett hot mot den personliga integriteten.

– Att samla in biometriska data med en sådan här teknik innebär att det måste ställas mycket höga krav på säkerhet. Det man samlar in är känslig information på det viset att ett ansikte kan man inte förändra, det går inte att byta ut. Informationen får inte hamnar i orätta händer. Det finns även en risk om det skulle ske en så kallad ändamålsglidning – man kan ha rätt att samla in data för ett specifikt ändamål, men kan i ett senare skede använda den till ett annat ändamål, säger Jenny Bård, jurist på Datainspektionen.

Tekniken är inte felfri

Just nu diskuteras ansiktsigenkänning och biometrisk data på EU-nivå och hur man ska se på tekniken. GDPR är fortfarande nytt och utredningen kommer bli klar i sommar eller i höst.

– Ansiktsigenkänning är inte felfritt, att lita helt och hållet på teknik som fastställer människors identitet kan vara vanskligt. Det finns fortfarande en risk att en person kan passera som inte borde göra det.

Heathrows talesperson menar att de inte efterfrågar någon information som passageraren ändå inte skulle ha delat med dem när de reser. Resenärerna måste fortfarande ha med sig sitt pass eftersom landet de reser till kanske inte använder sig av den nya tekniken.

Vad är GDPR?

  • EU:s dataskyddsförordning, vanligtvis förkortad GDPR, ersätter nationella regler, som till exempel personuppgiftslagen i Sverige.
  • Grundprincipen i de nya reglerna är att individer ska ha större kontroll över hur deras personuppgifter används, och i vissa fall ges möjlighet att lämna sitt samtycke. Dessutom innebär GDPR högre krav på att de som behandlar personuppgifter ska vara transparenta.
  • De nya reglerna innebär en tydlig skärpning av skyddet för den personliga integriteten på nätet.
Publisert:

LÄS VIDARE