Resenärer ska betala evakuering

avJohan Söderlund

Välj rätt försäkringsbolag – annars kan det bli dyrt

Flodvågen i Indiska oceanen 2004, terrordådet i Sharm El-Sheikh 2005 och kriget i Beirut 2006 – tre exempel på plötsliga kriser som drabbat svenska resenärer.

Drabbas du av terrorism, krig eller naturkatastrofer på semestern får du själv stå för evakueingskostnaden.

Detta enligt en ny lag som börjar gälla i morgon.

Så det gäller att välja rätt försäkring - annars kan det stå dig dyrt.

På söndag börjar en ny lag att gälla. Den som drabbas av krig, naturkatastrof eller terrorism på semestern får från och med 1 augusti ingen ekonomisk hjälp av svenska staten för att ta sig hem.

– Nu tydliggörs vad som är regeringens och statens ansvar och vad som är den enskilde individens ansvar. Det har inte varit klart tidigare, säger Patric Nilsson, departementssekreterare vid UD:s konsulära och civilrättsliga enhet.

Staten ska ha en beredskap att hjälpa svenskar vid en katastrof i ett annat land och den som får hjälp ska betala vad det kostar.

Att vara ordentligt försäkrad blir därför ännu viktigare än tidigare.

10 000-kronorsgräns

Villkoren för att katastrofskyddet i hemfösäkringen ska gälla ser dock ut på liknande sätt hos de största försäkringsbolagen. Gemensamt är att ersättning betalas ut för nödvändiga och skäliga merkostnader om man måste avbryta sin resa i förtid på grund av:

Dessutom ska UD avråda från resor till området för att katastrofskyddet ska gälla.

If och Trygg Hansa ersätter för resa hem till Sverige och Folksam ersätter för resa till säkrare plats.

Trygg Hansa och Folksam har satt ett tak på 10 000 kronor för sitt katastrofskydd.

Hur har ni kommit fram till beloppsgränsen 10 000 kronor?

– Evakueringen av tsunamioffren 2004 kostade cirka 5000 kronor per person. Det var vad vi fick betala då. Det hör nog till undantagen att det överskrider 10 000 kronor, säger Hélène Mood, utlandsskadechef på Folksam.

Ingen beloppsgräns hos IF

If är det frikostigaste bolaget och ersätter de drabbade fullt ut inom "rimliga gränser".

– Så länge kostnaderna inte är fullkomligt sanslösa så betalar vi igen kostnaderna i efterhand. Man kan till exempel inte chartra ett jetplan åt sig själv och sin familj, säger Daniel Claesson, pressansvarig på If.

Varför har ni valt att inte ha en beloppsgräns?

– De drabbade är i en väldigt utsatt situation. Då måste vi hjälpa till och inte tjafsa om småpengar. Det finns ingen anledning att ifrågasätta kunden i dessa situationer, säger Daniel Claesson.

Ännu inte inskrivet i villkoren

Varken If eller Folksam har infört katastrofskyddet i sina försäkringsvillkor. Det sker hos Folksam i januari 2010 och sannolikt i maj 2010 hos If. Båda bolagen hävdar dock att katastrofskyddet gäller i dagsläget.

– Vi har en generös inställning redan nu. På samma sätt som evakueringen vid Tsunamin (2004 i Thailand) och Libanon (2006). Vi tog kostnaderna då och gör det nu, säger Hélène Mood på Folksam.

Hur vanligt är det att katastrofskyddet utnyttjas?

– Det är ovanligt. Uppskattningsvis handlar det bara om några få fall per år, säger Daniel Claesson på If.

Så skyddar ditt konto- eller kreditkort

Om du betalar resan med ett Visakort från Handelsbanken, Nordea, Swedbank eller SEB så har du i de flesta fall avbeställningsskydd inluderat samt är försäkrad mot förlorat bagage. Vissa bankers Visakort ger även ersättning för invaliditet och dödsfall samt självrisk vid exempelvis bilhyra.

Läs mer på reseförsäkring.nu för att ta reda på vad som gälle för just ditt kort.