Om olyckan är framme på semestern

avZendry Svärdkrona

Så gör du för att lösa problemen

Krock med hyrbilen eller benbrott på treckingen i bergen?

Då gäller det att ha en försäkring som täcker skadorna. För det kan bli dyrt och besvärligt om du drabbas av en olycka på semestern utomlands. Här får du tipsen som kan spara dig tusenlappar - och livet.

Innan du reser

Det är dyrt att vara oförsäkrad

Ambulansflyg från Asien kan kosta 1 miljon kronor. intensivvård i USA 40 000 kr/dag och ett benbrott i Schweiz 100 000 kr. Hemförsäkringen kan ersätta sådana kostnader. Är du oförsäkrad får du stå för hela kostnaden själv.

45 dagar

Reseskyddet i din hemförsäkring gäller vanligen i 45 dagar och ger ett bra grundskydd.

Köp i tid

Tänk på att köpa din reseförsäkring innan du ger dig av. Det går inte att köpa försäkring när man redan är på resande fot.

Graviditet

Inom EU har du rätt till akut sjukvård i samband med graviditet och förlossning t o m vecka 37. Utanför EU ger hemförsäkringens reseskydd ersättning t o m vecka 28. Några försäkringsbolag ger skydd under längre tid.

Sjukvård inom EU

Som EU-medborgare har du rätt till akut sjukvård inom EU (ta med EU-kortet, som du beställer från Försäkringskassan, www.fk.se). Sverige har avtal om viss sjukvård med några länder utanför EU, t ex Australien, men för att vara på den säkra sidan, hör med Försäkringskassan vad som gäller för det land du ska resa till. Trots dessa avtal bör du ändå ha en reseförsäkring om du exempelvis skulle behöva hemtransport på grund av sjukdom, olycksfall eller om du blir misshandlad.

Krig/oroshärdar

På UDs hemsida www.ud.se kan du se vilka länder UD avråder från att resa till. If följer UDs rekommendationer. Om man ändå åker till ett drabbat land får man med största sannolikhet inte ersättning för skador som uppkommit pga konflikten, eller resa hem betald om man råkar illa ut eller blir rädd. Däremot får man fortfarande ersättning om det blir inbrott på hotellet eller man blir sjuk etc, dvs händelser som inte är direkt förknippade med konflikten.

Riskfyllda sporter

Off-piståkning, dykning med tub och bergsklättning är exempel på vanliga undantag i försäkringen. Kontrollera vad som gäller i ditt försäkringsbolag.

Anhörig

Får du livshotande skador betalar försäkringsbolaget anhörigs resa till dig. Om anhörig i Sverige blir svårt sjuk kan bolaget betala extrakostnader för din hemresa.

Avbeställningsskydd

Om man köper en resa på Internet betalar man den som regel med någon form av konto- eller kreditkort. I de flesta fall finns inga alternativ, i några fall kan man välja direktbetalning via sin bank. Betalar man med kort ingår i de allra flesta fall ett avbeställningsskydd.

Långresa

Om de resande ska vara borta längre än 45 dagar, eller exempelvis vill ha rätt till ersättningsresa om mer än halva restiden blir outnyttjad på grund av sjukdom eller olycka, bör man teckna ett resetillägg till hemförsäkringen. Då slipper man dessutom betala självrisk om något skulle hända i hemmet medan man är bortrest. Resetillägget kostar cirka 400 kronor om året och gäller alla familjens resor under ett helt år, oavsett om man åker tillsammans eller var för sig.

Ta med på resan

Viktiga papper

Ta med det utlandsresekort som brukar följa med försäkringsbrevet. Kortet innehåller ofta ett formulär på engelska som ska fyllas i av den läkare som behandlar dig på plats om du blir sjuk eller skadas. Glöm inte EU-kortet från Försäkringskassan!

Hjälp från ambassad och konsulat

Ta reda på telefonnummer och adress till svenska ambassaden eller konsulatet i det land du ska resa till. Dessa kan ge dig råd och hjälp om du hamnar i en nödsituation. De kan t ex kontakta anhöriga i Sverige, utfärda pass, ge råd om hur man överför pengar från Sverige eller tipsa om advokat, läkare eller tolk.

Hyra bil

Som regel har du inte samma försäkringsskydd som i Sverige när du hyr bil utomlands. Även mellan EU-länderna varierar försäkringsskyddet när man hyr bil.

Se till att du får en försäkring som motsvarar svensk trafikförsäkring - den kallas "third party liability". Kontrollera att du får ett skydd får både förare och passagerare. Försäkringen bör även täcka skador på bilen.

I flera länder, t ex USA och Australien, kan kostnaden för försäkringen bli minst lika stor som bilhyran.

Källa: Försäkringsbolaget If