Rond 3 Boende

Lotta Zachrisson: Boendet är det som folk spenderar en stor del av reskassan på i New York.