Flygpassagerare får askmolns-ersättning

RESA

ARN-beslut i dag – men över 400 fall ännu olösta

Foto: Den isländska vulkanen Eyjafjallajökulls utbrott stoppade stora delar av flygtrafiken i Europa i april i år.

Passagerare som blev strandsatta på grund av det isländska askmolnet börjar nu få ersättningar.

Allmänna reklamationsnämnden, ARN, har i dag avgjort fyra ärenden.

Tre fick ersättning, en blev utan.

Det är bara början på en lång process.

Hos ARN ligger drygt 400 askmolnsärenden som alla kommer att avgöras de närmaste månaderna.

Tvisterna handlar bland annat om vilken skyldighet flygbolag och researrangörer har gentemot passagerare som drabbats av avbrott i flygtransporter, till exempel att utan kostnad erbjuda mat och hotell.

Här följer i korthet de fyra fall som nu avgjorts av ARN.

Fem personer tvingades stanna i Istanbul sex nätter på hemväg från Johannesburg i Sydafrika. De yrkade på 17862 kronor varav merparten för hotellkostnader men också för mat och transport.

Enligt ARN:s beslut ska Turkish Airlines nu betala detta belopp fullt ut.

En kvinna, 28 år, och hennes mamma, 57, åkte till Istanbul i regi av Perfekt Syn Hälsoresor. De blev kvar i fyra respektive fem dagar när Eyjafjallajökul fick sitt utbrott. De har yrkat på 5185 kronor för hotell och mat samt dagsersättning. ARN ger dem rätt med hänvisning till paragraf 15 i paketreselagen.

Två personer, 68 respektive 70 år, blev kvar i Amsterdam två hotellnätter. KLM har redan betalat ut 1 960 kronor, men enligt ARN:s beslut ska bolaget sammanlagt betala 385,35 euro och 144,11 kronor.

Två personer, 75 och 76 år, hade köpt paketresa till Istanbul. När flyget hem blev inställt fick personerna ersättning för den outnyttjade flygbiljetten samt för hotell och mat. Sedan kom de överens med researrangören att de själva skulle ta sig hem med buss och personligen stå för kostnaderna.

De yrkade ändå på 7035 kronor som ersättning för bussresan. ARN avslog yrkandet med motiveringen att det fanns en överenskommelse mellan researrangören och personerna i fråga.