De viktigaste vaccinationerna för din resa

Av: 

Jenny Alexandersson

Var noga med att kolla upp vilka vaccin du bör ta innan din resa.
Var noga med att kolla upp vilka vaccin du bör ta innan din resa.

Vaccin

I vinter är det många som planerar att resa utomlands. Men se upp för sjukdomar – nu är bästa tiden att se över dina vaccinationer. Kanske behöver du skydda dig lite extra när du ger dig iväg på en långresa.

Vi svenskar reser allt oftare och längre. Risken att få en allvarlig sjukdom är inte så stor, men drabbas man kan det få allvarliga konsekvenser. Och det är lätt att få en släng av turistmage med feber, kramper och diarré. Att bli sjuk och söka läkarhjälp utomlands skrämmer de flesta av oss. Det bästa man kan göra för att undvika att bli dålig är att planera sin packning och mediciner. Vissa länder har inte vaccinationsprogram på samma sätt som vi har hemma i Sverige och smittorisken blir därför större.

– Det är viktigt att kolla upp de vaccinationer som rekommenderas till det land du ska åka. På så sätt riskerar du inte att smittas av något som egentligen är lätt att undvika. Gula febern, difteri och hepatit A och B är ganska vanligt i vissa länder och det går att få ett relativt säkert skydd, säger läkaren Elisabeth Vock.

Smittorisk i Europa

Var extra noggrann med vaccinationer om du ska resa till Afrika och Sydamerika och en del asiatiska länder. Men även om du planerar att vara borta länge och kanske leva under enkla förhållanden eller besöka djungel eller landsbygd.

Men du behöver egentligen inte resa så långt för att utsättas för smittorisk. Det kan vara bra att se över dina skydd mot barnsjukdomar som mässlingen och kikhosta innan besöker vissa länder. Under året har det varit utbrott av mässling i bland annat Frankrike, Grekland, Italien, Rumänien, Spanien, Tjeckien och Tyskland. Dessa länder har rapporterat in mässlingutbrott till European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC.

Det är bra att vara ute i god tid om du behöver vaccineras, gärna en månad före resan. Ibland kan man behöva flera doser med ett antal veckor emellan. Uppgifterna nedan kommer från 1177 Vårdguiden.

Malaria

 • Malaria sprids via myggor som för över parasiter till människan när de sticker. Om du ska resa till vissa tropiska länder kan du behöva skydd mot malaria. Sjukdomen är allvarlig och kan bli livshotande för den som smittas.
 • Länder: Tropiska delarna av Afrika.
 • Förebygg: Använd myggmedel, särskilt på underben och fötter. Genom att sova under ett myggnät eller med luftkonditionering i rummet minskar du risken att bli stucken ännu mer.
 • Så tas medicinen: Kontakta vaccinationsmottagningen senast tre veckor innan avresan, eftersom en del tabletter bör tas 1 till 3 veckor innan avresa. Tabletterna tas regelbundet under resan och du fortsätter att ta tabletterna mellan en dag till fyra veckor efter att du har lämnat resmålet där malaria finns. En del tabletter behöver du ta varje dag, andra en gång i veckan. Hur många tabletter du behöver ta beror på ålder och vikt.

Difteri

 • Difteri orsakas av en bakterie som enbart smittar mellan människor, genom kontakt med saliv. Du kan skydda dig mot difteri med ett vaccin. Vaccination rekommenderas för alla, inte bara om du ska resa utomlands.
 • Länder: Framför allt Afrika och Sydostasien.
 • Förebygg: Vaccination mot difteri ingår i svenska vaccinationsprogrammet för barn. De allra flesta som har genomgått programmet har därför ett skydd åtminstone till 30-årsåldern. Har det gått mer än 20 år sedan du fick den senaste sprutan behöver du vaccineras igen. Du får då ett kombinationsvaccin som skyddar mot difteri, stelkramp och ofta även mot kikhosta.
 • Så tas medicinen: Du får vaccinet med en spruta som tas på utsidan av överarmen.

Epidemisk hjärnhinneinflammation

 • Sjukdomen är ovanlig, men är livshotande och kan dessutom ge bestående besvär. Vaccination rekommenderas till exempel om du ska stanna i riskområden längre än tre veckor, bo och umgås med lokalbefolkningen i riskområden, resa till ett land där det pågår en epidemi eller vandra i Himalaya.
 • Länder: Finns i hela världen men framförallt i delar av Afrika. Om du ska resa till västra eller centrala Afrika söder om Sahara under en längre tid bör du vaccinera dig.
 • Förebygg: Det bästa är om du kan vaccineras tre till fyra veckor före resan, eftersom det tar tid att bygga upp ett skydd.
 • Så tas medicinen: Injektion i överarmen. Det räcker med en dos för att få fullgott skydd.

Gula febern

 • Gula febern är en sjukdom som sprids med myggor. Du kan skydda dig mot gula febern med ett vaccin.
 • Länder: Vissa delar av Afrika och Sydamerika.
 • Förebygg: Vissa länder kräver ett intyg som visar att du har fått vaccinet minst tio dagar före inresa i landet.
 • Så tas medicinen: Du får vaccinet med en spruta som du får på överarmens utsida. Du får vaccinationen vid ett tillfälle och skyddet anses vara tillräckligt 10 dagar efter vaccinationen. Efter en dos av vaccinet är skyddet mot sjukdomen livslångt.

Hepatit A

 • Hepatit A är en virussjukdom som framförallt sprids via avföring som förorenat mat och dryck. Sjukdomen är ovanlig, men kan bli mycket allvarlig.
 • Länder: Finns i hela världen, men risken att smittas ökar om du reser till områden med dålig standard på vatten och avlopp som till exempel stora delar av Asien, Oceanien, Afrika, Sydamerika, Centralamerika eller delar av Östeuropa.
 • Förebygg: Vaccinera gärna två veckor före resan för att du ska få ett fullgott skydd. Men du har också ett bra skydd om du vaccinerar dig så sent som på avresedagen.
 • Så tas medicinen: Injektion i övre delen av armen.

Hepatit B

 • Hepatit B är en virussjukdom som framförallt sprids via blod och vid oskyddat sex. Sjukdomen är ovanlig, men kan bli mycket allvarlig.
 • Länder: Stora delar av Asien, Afrika och Sydamerika.
 • Förebygg: Vaccinera dig om du ska stanna längre än tre veckor i områden med hög smittrisk eller om du planerar fler resor till dessa områden. Om du har en sjukdom som gör att du kan behöva sjukvård och behandlas med sprutor på resmålet. Om du riskerar att smittas med nålar som används vid till exempel tatuering och piercing. Om du tror att du kommer att ha oskyddat sex med en ny partner på resmålet. Om du ska jobba inom sjukvård eller omsorg i områden med hög smittrisk.
 • Så tas medicinen: Spruta på utsidan av översidan.

Japansk hjärnhinneinflammation

 • Japansk hjärninflammation, eller japansk encefalit, är en virussjukdom som sprids med myggor. Sjukdomen är mycket ovanlig, men är allvarlig och livshotande för den som smittas.
 • Länder: Sydostasien och stora delar av östra Asien.
 • Förebygg: Vaccination dig om du ska stanna i riskområden längre än tre till fyra veckor. Planerar upprepade besök, ska övernatta på landsbygd eller ska resa till ett land där det pågår en epidemi.
 • Så tas medicinen: Grundvaccineringen består av två eller tre doser beroende på din ålder.

Kolera

 • Kolera är en sjukdom som smittar genom mat och dryck. Du kan skydda dig mot kolera med ett drickbart vaccin. Du behöver oftast bara vaccinera dig om du vistas en längre tid i områden där sjukdomen är vanlig.
 • Länder: Finns främst i länder med bristande hygien och stora floddeltan.
 • Förebygg: Du bör vaccineras mot kolera om du ska resa till ett land med en pågående koleraepidemi. Du behöver vanligtvis också vaccination om du ska leva tillsammans med ortsbefolkningen i ett område där kolera funnits under längre tid.
 • Så tas medicinen: Du tar oftast vaccinet hemma och förpackningen ska förvaras i kylskåp tills du ska ta det. För att få ett så bra skydd som möjligt tar du vaccinet så här: Ta den första dosen helst tre veckor innan du ska resa. Ta den andra dosen en vecka efter den första dosen. Det är bäst att ta den andra dosen senast en vecka före avresa.
 • Efter de båda doserna räcker skyddet i minst sex månader. Ta en ny dos om du ska resa igen och det inte har gått mer än två år sedan vaccinationen.
  Har det gått mer än fem år sedan vaccinationen behöver du två nya doser för att ha skydd.

Mässling

 • Orsakas av ett virus som är mycket smittsamt. Vaccination mot mässling rekommenderas alla och ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.
 • Länder: Ovanligt i Sverige men vanligt i många andra delar av världen.
 • Förebygg: Du som är född i Sverige mellan 1960 och 1980 kan behöva vaccinera dig eller komplettera ditt skydd mot mässling, om du inte har haft sjukdomen. Du som är uppvuxen utanför Sverige kan också behöva vaccinera dig eller komplettera ditt skydd, om du inte har haft mässling. Rådgör med en vårdcentral, en barnavårdscentral eller en vaccinationsmottagning om du är osäker på om du som vuxen eller ditt barn behöver vaccination.
 • Så tas medicinen: En injektion med vaccin på överarmens utsida. Barn som är yngre än ett år får oftast sprutan på lårets framsida.

Polio

 • Smittar via avföring och sprids genom infekterat vatten och avlopp. Vaccination rekommenderas för alla, inte bara om du ska resa utomlands.
 • Länder: Finns i vissa länder, framför allt i Asien och Afrika.
 • Förebygg: Vaccination mot polio ingår i vaccinationsprogrammet för barn. De flesta som är yngre än 60 år har fått minst fyra doser av vaccinet, vilket ger ett mycket bra skydd mot sjukdomen. WHO rekommenderar en femte dos, för säkerhetsskull, om du ska resa till ett land där det finns risk att smittas med polio. Det gäller även om du är vaccinerad.
 • Så tas medicinen: Spruta med vaccin på utsidan av överarmen. Du som har fått poliovaccin i ett annat land än Sverige kan ha fått vaccinet i form av droppar som du svalde. I så fall kan du behöva få en eller flera sprutor med vaccin, för att vara säker på att du har ett bra skydd.

Rabies

 • Orsakas av virus och kan smitta vid kontakt med saliven från ett smittat däggdjur med symtom på rabies, oftast hundar. Du kan skydda dig med vaccin men sjukdomen är ovanlig. Därför behöver du oftast inte vaccinera dig om du gör kortare resor och har tillgång till sjukvård för behandling efter bett.
 • Länder: Finns i stort sett i hela världen och förekommer mest i Afrika, Asien och Nord-, Mellan- och Sydamerika.
 • Förebygg: Du bör vaccineras mot rabies om du ska resa till länder där sjukdomen finns och av olika skäl ska ha nära kontakt med djur eller stanna en längre tid. Barn är särskilt utsatta. Detta gäller även om du blir biten av en fladdermus i Sverige eftersom fladdermöss kan vara besvärsfria trots att de kan vara smittsamma.
 • Så tas medicinen: Spruta i överarmen.

Stelkramp

 • Du riskerar att få stelkramp när ett sår kommer i kontakt med stelkrampsbakterier som finns i jord. Du kan också smittas genom bett av vissa djur.
 • Länder: Finns i hela världen och vaccination rekommenderas för alla, inte bara om du ska resa utomlands.
 • Förebygg: Vaccination mot stelkramp ingår i det svenska vaccinationsprogrammet för barn. Om du har följt detta har du skydd upp till tio år efter tredje vaccinationen och tjugo år efter fjärde vaccinationen.
 • Så tas medicinen: Spruta i överarmen.

TBE

 • Fästingburen hjärninflammation, TBE, sprids med fästingar.
 • Länder: TBE-viruset finns på många håll i Sverige, främst i södra delen. Men även på Åland, i vissa områden i centrala och östra Europa samt Ryssland. Vaccination rekommenderas om du ska vistas i riskområden.
 • Förebygg: Vaccination mot TBE bör helst ske i god tid innan fästingsäsongen för att du ska få ett fullgott skydd. Men även om skyddet inte är fullgott efter första sprutan har du ändå ett visst skydd.
 • Så tar du medicinen: Spruta i överarmen. Du som är yngre än 50 år när vaccinationen mot TBE påbörjas får vanligtvis tre doser det första året. Dos två tar du en till tre månader efter dos ett. Dos tre fem till tolv månader efter dos två. Efter dos tre är du skyddad i tre år. För att behålla skyddet behöver du ta dos fyra tre år efter dos tre. Därefter tar man en påfyllnadsdos vart femte år. Du som har fyllt 50 år när du börjar din grundvaccinering får en extra dos.

Tyfoid

 • Tyfoidfeber är en bakteriesjukdom som sprids med mat och dryck.
 • Länder: Vaccinera dig om du ska resa till ett land där sjukdomen finns, stanna mer än tre veckor och äta på enkla matställen utanför turistområden. Detsamma gäller om du ska leva tillsammans med ortsbefolkningen i Afrika, Central- och Sydamerika, Oceanien och Sydostasien.
 • Förebygg: Du bör vaccineras senast två veckor före resan för att ha ett bra skydd. Det går att få sprutan närmare avresedagen men då har du inte lika bra skydd under resans första dagar.
 • Så tar du medicinen: Antingen en spruta eller genom att svälja kapslar. Du tar kapslarna vid tre tillfällen, läs mer på 1177 vårdguiden.

Här hittar du alla våra spännande reseguider!
Publisert:

LÄS VIDARE

Krabi: Thailand när det är som bäst – 140 tips

ÄMNEN I ARTIKELN

Vaccin

Resa | Flyg

Hepatit A

Resa | Afrika

Mässling

Resa | Sydamerika

Malaria

MER OM RESA

Vanligaste turistsjukdomarna – och hur de kan undvikas

Rabieslarm på turistorter efter att turist avlidit

Allt du behöver veta inför Thailandsresan

Gör inte det här om du blir sjuk utomlands

Turister varnas för farligt virus i Grekland

Noel fick denguefeber i Thailand: ”Halva semestern förstörd”

Farliga misstaget – vid lock för öronen på flyget

Hot om flygstrejk i Spanien i jul

Flygbolag fuskar med passagerarnas rättigheter

Svenskarna vill helst resa utomlands med Mia Skäringer

Välkommen till Harry Potters värld på flygplatsen i Singapore

Flygsängen gör resan med barnen till en dröm

Så betalar svenskarna sina utlandsresor

6 tips för att maxa din upplevelse ombord på flyget

Krabi: Thailand när det är som bäst – 140 tips

Glömde flightmode – tvingas betala 3 000

Här är resmålen som trendar i vinter

Här är 2019 års nya flyglinjer

Så bokar du billigaste resan – lista med knep

13 okända turistlagar du bör känna till

Nu införs lögndetektorer på flygplatser i Europa

Så hittar du prisvärda nyårsresor

Nya regler för ESTA kan skapa kaos i julruschen

Familjen reser jorden runt med sina sex barn