Ryanairpiloter kritiska mot bolagets säkerhet

Av: Joachim Kerpner

Publicerad:
Uppdaterad:
Foto: AP

Tusen Ryanair-piloter kritiserar bolagets egna säkerhetsrutiner, enligt en enkätundersökning.

Nio av tio tillfrågade piloter anser att Ryanair inte har en "öppen och transparent säkerhetskultur".

Det uppger brittiska tv-kanalen Channel 4.

Inom Ryanair tillåts inga fackföreningar, men The Ryanair Pilot Group är en inofficiell företrädare för bolagets piloter.

När gruppen i april organiserade en namninsamling där flera hundra Ryanair-piloter uttryckte oro över bolagets anställningsvillkor, kom ett bryskt svar från ledningen:

"Alla Ryanair-piloter som deltar i denna så kallade namninsamling om säkerhet gör sig skyldiga till allvarligt tjänstefel och kan komma att avskedas", hette det i ett meddelande till bolagets piloter.

Skrämmande bild

Efter att Ryanair hotat piloterna som skrivit på namninsamlingen genomförde The Ryanair Pilot Group en enkät som besvarades av 1093 piloter inom bolaget.

Resultatet av enkäten, som tv-kanalen Channel 4 har kommit över, ger en skrämmande bild av flygsäkerheten på Ryanair:

89 procent (omkring 970 piloter) anser att Ryanair inte har en öppen och transparent säkerhetskultur.

67 procent av de tillfrågade känner sig tveksamma till att anmäla säkerhetsproblem via Ryanairs interna system.

94 procent anser att Irlands luftfartsmyndighet och motsvarande EU-myndighet (EASA) borde undersöka hur Ryanairs anställningsvillkor påverkar flygsäkerheten.

90 procent av piloterna tycker inte att de får tillräckligt med information om tidigare säkerhetsincidenter som inträffat med Ryanairs flygplan.

”Bara betalt när de flyger”

Två av tre piloter inom Ryanair har så kallade noll-timmars-kontrakt. De får inte flyga för något annat bolag, men är samtidigt inte garanterade en enda flygtimme i månaden.

- De får bara betalt när de flyger, säger en anonym pilot till den brittiska tv-kanalen Channel 4, som sänder ett program om säkerhetskulturen på Ryanair under måndagskvällen (klockan 21:00 svensk tid).

Ryanairs VD Michael O´Leary har tidigare hotat fackligt aktiva piloter med avskedande.

Ryanairs svar på Channel 4:s enkätavslöjande är att ledningen "avvisar falska påståenden från en liten grupp piloter" som bara är ute efter att försöka bygga upp en fackförening inom företaget.

Bolaget hävdar att de uppfyller samtliga EU-krav på flygsäkerhet.

”Ganska hårresande”

Hans Kjäll, flygsäkerhetsanalytiker på Nordic Safety Analysis Group och tidigare på Luftfartsstyrelsen, säger:

- Det är ju ganska hårresande att piloterna inte har något förtroende till företagets rapporteringssystem och att de inte får någon feedback från rapporteringssystemet. Det är ytterst allvarligt.

- Slutsatsen tycker jag är att man ska göra en rejäl inspektion och förelägga bolaget att hädanefter ha regelbundna pilotmöten och lägga upp på nätet så att piloterna kan läsa om alla incidenter, så att de förstår var problemområdena inom företaget ligger.

Publicerad: