Användarvillkor för destination.se

Allmänt

Resa

Dessa användarvillkor gäller för de sökverktyg (”Söktjänster”) som tillhandahålls på webbplatsen www.destination.se (”destination.se”) av Destinationpunktse AB, 556722-4745 (”Destination”).

Genom att använda Söktjänsterna godkänner Du dessa användarvillkor. Om Du inte godkänner dessa användarvillkor skall Du omedelbart upphöra att använda Söktjänsterna.

Om destination.se

Söktjänsterna innebär att Du kostnadsfritt kan göra sökningar och prisjämförelser avseende Destinations återförsäljares (”Återförsäljare”) produkter och tjänster, exempelvis resor och hotell, som vid var tid publiceras av Destination på destination.se. Destination säljer inte självt några produkter eller tjänster på destination.se.

Alla eventuella beställningar avseende Återförsäljarens produkter och tjänster skall göras direkt med respektive Återförsäljare via Återförsäljarens egen webbplats eller annan beställningstjänst. Destination har inte något ansvar för Dina eventuella beställningar eller nyttjande av de produkter eller tjänster som tillhandahålls av Återförsäljaren. Se vidare ”Ansvar med mera” nedan.

Immateriella rättigheter med mera

Alla immateriella rättigheter till destination.se samt det material (inklusive texter och bilder) som förekommer på destination.se ägs och innehas av Destination och, i förekommande fall, respektive Återförsäljare. Materialet får inte kopieras, distribueras eller på annat sätt göras tillgängligt för allmänheten, exempelvis på en annan webbplats, utan Destinations skriftliga medgivande.

Ansvar med mera

Destination arbetar för att tillhandahålla aktuell och uppdaterad information på destination.se avseende Återförsäljarnas produkter och tjänster. Destination kan dock inte garantera att informationen om Återförsäljarnas produkter och tjänster som publiceras på destination.se är korrekt eller uppdaterad.

Destination har inte något ansvar för informationen om Återförsäljarnas produkter och tjänster, eller information som publiceras på respektive Återförsäljares webbplats eller på annan webbplats med länk till eller från destination.se.

Destination ansvarar inte för eventuella förluster, kostnader eller skador som kan uppstå genom Ditt nyttjande av Söktjänsterna eller av Dig utförda beställningar eller köp avseende Återförsäljarnas produkter eller tjänster.

Det är Återförsäljaren som har ansvar för alla eventuella kundrelationer mellan Dig och Återförsäljaren som uppkommer med anledning av Ditt nyttjande av Söktjänsterna. Återförsäljaren ansvarar exempelvis för vad som följer av lagen (1992:1672) om paketresor och resegarantilagen (1972:204).

Destination förbehåller sig rätten att när som helst ta bort innehåll och information avseende Återförsäljarnas produkter och tjänster eller annan information på destination.se utan föregående meddelande på destination.se.

Publisert:

Aftonbladet

/

Resa