Så får du tusentals kronor i ersättning när flyget är försenat

Foto: THINKSTOCK
Mer än tre timmars flygförsening. Då har du rätt till ersättning.
RESA

Flyget är försenat mer än tre timmar.

Då har du rätt till ersättning.

Flera tusen kronor från flygbolaget.

Men bara 15 procent av oss som drabbas begär kompensation.

Lika dåliga är vi på att begära ersättning för skadat eller förlorat bagage visar ny undersökning.

Svenska resenärer är dåliga på att begära ersättning i samband med förseningar i flygtrafiken. Bara 15 procent av de som drabbas begär ersättning visar en färsk Sifo-undersökning som Forex låtit göra.

EU-förordning

Och bara var fjärde svensk (26 procent) känner till att vi, enligt en EU-förordning (261/2004), faktiskt har rätt till ersättning av flygbolaget vid försening på tre timmar eller mer.

– Vänd dig direkt till flygbolaget och hävda din rätt. Som resenär inom EU har du rätt till schablonersättning om flyget är försenat i tre timmar eller mer. Storleken på ersättningen beror på flygsträckans längd, säger Mattias Varén, reseekonom på Forex.

Undersökningen visar också att svenska resenärer sällan begär ersättning vid eventuell skada eller förlust av bagage – som också berättigar till ersättning. Bara en av fem, 21 procent, är medveten om att de kan kräva kompensation och blott 19 procent har också gjort det när bagage skadats eller kommit bort.

Fotografera bagaget

– Har bagaget skadats ska du underrätta flygbolaget direkt. Fotografera bagagets innehåll och meddela flygbolaget om du har värdefulla saker i bagaget innan du checkar in väskorna. På så sätt kan du få högre ersättning ifall bagaget kommer bort, säger Mattias Varén.

Flygserviceföretaget Gate28.se, ett av flera företag som erbjuder sig att hjälpa resenärer få kompensation, har kartlagt antalet svenska resenärer som drabbades av förseningar och inställda avgångar under årets första kvartal. Resultatet visar att närmare 90 000 resenärer på 1 104 flyg till eller från Sverige drabbades av försening eller inställt flyg under årets tre första månader.

Foto: THINKSTOCK
Flera tusen kronor kan en längre försening på flyget ge i ersättning.
FAKTA

Så stor ersättning har du rätt till

Om flyget ställs in, är mer än tre timmar försenat eller du nekas ombordstigning kan du ha rätt till ersättning.

• Flygresa, 1 500 km eller kortare: 250 euro (2 400 kronor).

• Flygresa, 1 500–3 500 km: 400 euro (3 800 kronor).

• Flygresan, längre än 3 500 km: 600 euro (5 700 kronor).

• Ersättningarna på 250 och 400 euro gäller mellan två EU-länder och mellan ett EU-land och ett icke-EU-land.

Ersättningen på 600 euro gäller mellan EU-land och ett land utanför EU.

• Ingen rätt till ersättning om försening beror på extraordinära omständigheter. Till exempel väderförhållande, strejk eller säkerhetsrisk och strejker. Om det är en extraordinär omständighet bedöms från fall till fall.

Källa: Konsument Europa – fristående enhet inom Konsumentverket och delfinansieras av EU-kommissionen.

FAKTA

Här reklamerar du

• Reklamera till flygbolaget via e-post eller brev. Skriv att du vill ha ersättning och förklara varför. Bifoga kopior på biljett och kvitton. Spara originalkvitto och kopia på din reklamation.

• Använda blankett som finns på Konsument Europa.

• Svarar inte flygbolaget gör anmälan till Allmänna reklammationsnämnden.

• Ta hjälp av ett kompensationsbolag – som tar mellan 20–30 procent av ersättningen.

FAKTA

Flygförseningar i Sverige januari-mars 2017:

  • Totalt försenades 1 104 flyg till eller från Sverige

  • 620 av dessa flygresor försenades mer än tre timmar eller ställdes in helt

  • 88 320 resenärer drabbades av försenat eller inställt flyg.

  • Sämst resdag var 11 januari, dåligt väder i större delen av Europa.

  • Kartläggningen av flygresor, förseningar och inställda flyg genomförd i april 2017. Baserad på realtidsdata och flygtrafik från europeiska flygdatabasen Lennoc Flight Intelligence.

  • Källa: Gate28