Så får du tusentals kronor i ersättning när flyget är försenat

Mer än tre timmars flygförsening. Då har du rätt till ersättning.
Mer än tre timmars flygförsening. Då har du rätt till ersättning.

Flyget är försenat mer än tre timmar.
Då har du rätt till ersättning.
Flera tusen kronor från flygbolaget.
Men bara 15 procent av oss som drabbas begär kompensation.
Lika dåliga är vi på att begära ersättning för skadat eller förlorat bagage visar ny undersökning.

Svenska resenärer är dåliga på att begära ersättning i samband med förseningar i flygtrafiken. Bara 15 procent av de som drabbas begär ersättning visar en färsk Sifo-undersökning som Forex låtit göra.

EU-förordning

Och bara var fjärde svensk (26 procent) känner till att vi, enligt en EU-förordning (261/2004), faktiskt har rätt till ersättning av flygbolaget vid försening på tre timmar eller mer.

– Vänd dig direkt till flygbolaget och hävda din rätt. Som resenär inom EU har du rätt till schablonersättning om flyget är försenat i tre timmar eller mer. Storleken på ersättningen beror på flygsträckans längd, säger Mattias Varén, reseekonom på Forex.

Undersökningen visar också att svenska resenärer sällan begär ersättning vid eventuell skada eller förlust av bagage – som också berättigar till ersättning. Bara en av fem, 21 procent, är medveten om att de kan kräva kompensation och blott 19 procent har också gjort det när bagage skadats eller kommit bort.

Fotografera bagaget

– Har bagaget skadats ska du underrätta flygbolaget direkt. Fotografera bagagets innehåll och meddela flygbolaget om du har värdefulla saker i bagaget innan du checkar in väskorna. På så sätt kan du få högre ersättning ifall bagaget kommer bort, säger Mattias Varén.

Flygserviceföretaget Gate28.se, ett av flera företag som erbjuder sig att hjälpa resenärer få kompensation, har kartlagt antalet svenska resenärer som drabbades av förseningar och inställda avgångar under årets första kvartal. Resultatet visar att närmare 90 000 resenärer på 1 104 flyg till eller från Sverige drabbades av försening eller inställt flyg under årets tre första månader.

Flera tusen kronor kan en längre försening på flyget ge i ersättning.
Flera tusen kronor kan en längre försening på flyget ge i ersättning.
Publisert:

LÄS VIDARE

ÄMNEN I ARTIKELN