Försäkringen gällde inte – bebisen dog

RESA

Ofödda barn utan skydd på utlandsresan

Försäkringen täckte inte det för tidigt födda barnet på utlandssemestern.

Trots mammans desperata försök att få hjälp från Sverige avled barnet.

– Det är ett obegripligt att svenska barn som föds utomlands inte omfattas av familjens hemförsäkring, säger läkaren Bo Selander.

Hemförsäkringens finstilta undantag gör att barn som föds under utlandssemestern varken har självklar rätt till att få vården betald eller akuttransport hem.

Barnet är oförsäkrat

Som gravid tillåts du resa med de flesta flygbolag ända till vecka 34–36. Men ingen vanlig försäkring gäller efter vecka 28. Det innebär att ditt barn är helt oförsäkrat om det föds för tidigt under semestern. Reser du till ett EU-land har barnet visserligen rätt till vård, men inte till hemtransport. Händer något utanför EU får föräldrarna stå för hela sjukhusvistelsen, något som snabbt hamnar på belopp av flera hundra tusen.

Födde under semestern

En fredagskväll för några månader sen kontaktades biträdande överläkare Bo Selander av en svensk kvinna som hade åkt på semester till Kosovo i graviditetsvecka 33 – sju veckor före väntad förlossning. Under semestern föddes hennes barn och nu ville hon ha hjälp från ett svenskt sjukhus. Via SOS International i Köpenhamn hade hon fått veta att eftersom barnet var fött i graviditetsvecka 33 ersatte inte försäkringsbolaget sjuktransport hem.

– Jag blev oerhört tagen av hennes situation. Vi pratade på en knastrig linje och hon var alldeles desperat, säger Bo Selander, som arbetar på neonatalavdelningen vid Lunds universitetssjukhus och som engagerat sig starkt i frågan.

Kvinnan hade tidigare frågat på mödravårdscentralen om det var okej att resa så sent i graviditeten och fått svaret att det inte var några problem.

– Visst, hon hade inte läst det finstilta i sin hemförsäkring, men vem har det? Gravida som ska resa får bara information om vaccinationer och flygbolagens regler, men ingenting om vad som gäller om barnets föds utomlands.

Bo Selander och hans kollegor engagerade sig i fallet, men när de till sist fick kontakt med läkare i Kosovo var barnet för sjukt för att flyttas. Ett par dagar senare slutade semestern i en familjetragedi då barnet avled.

Akuttransport avgörande

– Jag vet inte om en tidig hemtransport kunde ha räddat barnets liv, men det kan absolut inte uteslutas att det hade gjort skillnad. Det finns alldeles klart situationer där en akuttransport av ett nyfött barn kan vara livsavgörande, exempelvis om en akut hjärtoperation behöver göras, vilket inte är helt ovanligt. Opereras barnet på tidigt stadium har det goda möjligheter att bli fullt återställt. Befinner man sig någonstans där det inte finns möjligheter till operation dör barnet.

Även om vården utomlands är lika bra som den svenska kan det ändå vara viktigt för familjen att få hjälp att komma hem.

– Att få ett för tidigt fött barn är en stor påfrestning för en familj. Självklart blir det ännu svårare om man dessutom ska spendera två till tre månader på ett sjukhus utomlands, där man kanske inte ens behärskar språket.

”Åldersdiskriminering”

När en vuxen blir sjuk utomlands är det en självklarhet att hemförsäkringen täcker både vård och eventuell akuttransport. Att en nyfödd familjemedlem inte omfattas av samma skydd ser Bo Selander som ren åldersdiskriminering.

– Det är obegripligt att inte alla familjemedlemmar omfattas av familjens försäkring.