Så styr valet ditt resande

Av: Maud Cordenius

Publicerad:
Uppdaterad:

Resa

3 frågor till riksdagspartierna om utsläpp, skatter & turism

Blir det dyrare att flyga efter valet? Hur ska fler turister lockas till Sverige? Riksdagspartierna svarar på RESAs frågor.
Foto: THINKSTOCK
Blir det dyrare att flyga efter valet? Hur ska fler turister lockas till Sverige? Riksdagspartierna svarar på RESAs frågor.

Svenskar älskar att resa. Men hur ska fler turister lockas till Sverige och vem ska betala för de farliga utsläpp som långa flygresor till solsemestern innebär?

Med bara dagar kvar till valet visar de båda blocken vad de tycker om flygskatter, EU och svensk turism.

1. Hur vill ni stärka turismen i Sverige?

ALLIANSEN:

M: Alliansen vill samordna myndigheter i ett partnerskap för att utveckla nya och gamla destinationer. Dit ska företagaren kunna vända sig för att få kontakt med myndigheter och privata aktörer.

FP: Ta bort hinder att turista för funktionsnedsatta. Öka antalet evenemangs- och konferensturister genom att skapa nationella evenemangscentrum.

C: Genom ett bra företagsklimat. För att det lilla upplevelseföretaget ska blomstra behövs samverkan kring en destination med väl fungerande infrastruktur, transporter, bra boende, god mat, handel i en unik och hållbar miljö. Initiativ finns i visionen Sverige – det nya matlandet.

KD: Fördubbla anslagen till Visit Sweden för marknadsföring av Sverige, till 300 miljoner kr per år. Halvera restaurangmomsen.

RÖDGRÖNA

S: Staten ihop med kommuner, föreningar och företag ska locka besökare. De rödgröna satsar 50 miljoner kronor per år på marknadsföring av Sverige och för att få hit internationella evenemang.

Genomföra ett särskilt utbildningsprogram och skapa ett gemensamt strategiprogram genom branschsamtal med besöksnäringen, redan 2011.

V: Genom att marknadsföra Sverige som turistland och starta bolaget Event Sweden. Sverige ska bli världsledande i att erbjuda klimatsmart turism med grön infrastruktur.

MP: Besöksnäring ska bli ledande i att erbjuda klimatsmarta alternativ till sina gäster.

2. Vill ni införa en flygskatt? Hur kommer olika ”klimatskatter” att märkas för den enskilde resenären?

ALLIANSEN

M: Flyget bör i högre utsträckning än i dag bära sina kostnader för koldioxidutsläpp. Regeringen har verkat för att flyget ska in i EU:s utsläppshandel, vilket sker 2012. Luftfartens utsläpp bör inkluderas i en framtida internationell klimatregim.

M planerar inte att höja koldioxidskatten.

FP: Nej till flygskatten, men att arbeta för strängare regler för flyget inom EU. Kostnaderna för flygresor kommer öka på sikt. Det ska vara enkelt och billigt för dem som vill kompensera för sina koldioxidutsläpp.

C: Nej till flygskatten som bara driver lågprisflyget ut ur Sverige. C är dock positiva till att flyget tas in i EU:s handel med utsläppsrätter och målet att år 2020 kunna utveckla flygplan med 50 procent mindre bränsleförbrukning. C främjar gröna inflygningar.

KD: Återinför ej flygskatten. Flyget börjar bära sina miljökostnader 2012. Det kommer att öka kostnaderna för resenärerna med 50–400 kr per biljett beroende på reslängd. Det är viktigt att det redovisas hur mycket av biljettkostnaden som utgörs av priset för utsläppsrätterna.

RÖDGRÖNA

S: En nationell flygskatt är inte aktuell, även om V och MP vill ha en sådan. På sikt ska flyget bära sina utsläppskostnader. Att flyget är på väg in i EU:s utsläppshandel är ett steg i den riktningen. En del av kostnaden för miljövänligare resor tas troligtvis ut av resenären.

Investeringar i järnväg minskar behovet av flyg.

V: Internationell skatt på flygtrafik, men internationella regler hindrar det. Sverige bör införa en start- och landningsavgift.

För att kompensera höjningen av bensinpriset för låginkomsttagare i glesbygd föreslår de rödgröna ett höjt reseavdrag. 9 miljarder satsas på kollektivtrafik och det ska bli billigare att bedriva busstrafik.

MP: En klimatskatt på flyget behövs, och skulle påverka flygpriset, men det finns ingen rödgrön överenskommelse om detta.

3. Hur vill ni bemöta trenden att svenskar reser oftare och längre bort?

ALLIANSEN

M: Utveckling av nya tekniker, lättare plan, bättre rutter, nya bränslen och gröna flygningar minskar flygets miljöpåverkan utan att hindra resandet.

FP: Det krävs mer samarbete, inom EU och internationellt, för att sätta press på flygindustrin att bli mer energieffektiv och pressa ner utsläppen per resenär. Utsläppen ska bekämpas, inte resandet.

C: Man kan själv klimatkompensera när man reser. En snabb utveckling av nationella och internationella snabbtåg kommer att utgöra ett ökat komplement till flyget. Utveckla turismen inom Sverige.

KD: Flygplan och bilar måste bli mer energieffektiva. Utvecklingen av nya teknologier för effektivare motorer, lättare material och alternativa bränslen behöver ta fart. Öka tågturismen i Europa med utvecklade järnvägsförbindelser. KD vill inte dämpa människors lust att resa, också långt bort.

RÖDGRÖNA

S: Resandet är i grunden positivt. Resebranschen bör vara med och arbeta för ett bättre klimat. Att flyget blir en del av EU:s utsläppshandel är ett bra sätt att göra klimatkostnaden mer synlig.

V: En start- och landningsavgift skulle minska flygresandet. Genom att bygga ut snabbtågen och marknadsföra Sverige hoppas vi att fler svenskar vill turista hemma eller åka tåg till andra europeiska länder.

MP: Intäkterna från en internationell klimatskatt skulle kunna finansiera klimatåtgärder i fattigare länder.

Priset på utsläppsrätter för flyget i EU blir troligen för lågt för att ha någon större effekt. Öka andelen tågresor i Europa, utveckla nattågstrafiken och bind ihop länderna med höghastighetståg.

Publicerad: