Överbokat, inställt eller försenat – det här kan du kräva av flygbolaget

RESA

Överbokat, inställt eller försenat flyg – då kan du ha rätt till ersättning, enligt EU:s regler.

Aftonbladet Resa reder ut vad som gäller.

EU-förordingen som trädde i kraft i februari 2005 reglerar flygpassagerares rätt till ersättning och hjälp vid överbokade, försenade eller inställda flyg.

Förordningen gäller oavsett vad som står i avtal från flygbolaget och oavsett om flygbolagets personal eller någon annan hävdar annat.

När gäller EU:s regler?

EU-förordningen gäller för alla flygningar – även charterflyg – från en flygplats i EU, oavsett vilket bolag du flyger med. Även en flygning som startar i ett land utanför EU och går till en flygplats i EU omfattas om den sker med ett EU-flygbolag.

Inställt flyg

Om ditt flyg ställs in ska du erbjudas pengarna tillbaka för biljetten eller ombokning, måltider, hotell och möjlighet att ringa nödvändiga telefonsamtal. Du har även rätt till ekonomisk ersättning på 250-600 euro beroende på flygsträcka (se under överbokat flyg nedan).

Om flygningen ställs in pga "extraordinära omständigheter", som till exempel hot mot säkerheten, kan flygbolaget slippa att betala ut kompensationen.

Försenat flyg

Vid längre förseningar ska flygbolaget erbjuda måltider och förfriskningar, hotell och möjlighet att ringa. Gränsen går vid:

Två timmar för flygningar på högst 150 mil.

Tre timmar för flygningar inom EU längre än 150 mil och vid alla övriga flygningar på 150-300 mil.

Fyra timmar vid övriga flygningar. Vid förseningar på fem timmar eller mer måste flygbolaget även erbjuda pengarna tillbaka för biljetten.

Överbokat flyg

Är flyget överbokat måste flygbolaget i första hand fråga efter frivilliga som kan tänkas avstå sin plats mot kompensation. Om du ändå nekas ombordstigning mot din vilja har du rätt till 250-600 euro i ersättning beroende på flygsträcka:

250 euro för flygning på högst 150 mil. Om du blir mindre än 2 timmar försenad till din destination kan halva ersättningen utgå.

400 euro för flygning på mellan 150 och 350 mil. Om du blir mindre 3 timmar försenad kan halva ersättningen utgå.

600 euro för flygning längre än 350 mil. Om du blir mindre än 4 timmar försenad kan halva ersättningen utgå.

Ersättningen ska betalas ut kontant, till ditt bankkonto, via bankgirering eller via check. Om du godkänner det kan ersättningen ske i form resevouchers eller andra tjänster. Om ersättningen inte betalas ut direkt på flygplatsen, kräv besked om hur och när pengarna ska betalas ut.

Utöver ersättning har du rätt till assistans i form av måltider och hotell. Du ska också erbjudas återbetalning av biljetten eller ombokning.

Hur många mil är min flygning?

Flygbolaget kan självfallet upplysa dig om det, men vill du själv ta reda på det, testa sajten Webflyer (på engelska).

Undantag

Flygbolag kan helt eller delvis befrias från sitt ansvar om problemen beror på "extraordinära omständigheter som inte kunde ha undvikits även om alla rimliga åtgärder vidtagits".

Det kan exempelvis vara vädret eller strejker.

Tänk på att:

Vid sidan av EU:s regelverk kan du ha rätt till erättning från ditt försäkringsbolag och/eller – om du betalt resan med Visakort eller liknande – det företag som ställt ut kortet.

Läs mer på:

EU-upplysningens hemsida

Konsumentverkets hemsida

ARTIKELN HANDLAR OM