Får man snusa i Singapore?

RESA

Jag ska åka till Singapore och undrar om det är tillåtet att ta in snus i landet. Vet att de har hårda regler och vill inte hamna i knipa.

Axel

Du har helt rätt i att Singapore har hårda regler - och det gäller också snus. Enligt landets tullmyndighet får man inte föra in någon sorts "muntobak" i landet, och därför inte heller snus. Det står också klart och tydligt att det är straffbart att försöka ta med otillåtna produkter, så det är nog ingen bra idé att chansa. Läs mer om införselreglerna här:

Swww.customs.gov.sg

Du kan också vända dig till svenska ambassaden och se om det finns någon snusare där som kan ge dig råd.

Lisa Jannerling

journalist på Resa