Regeringens förslag: Inför varningstext på resor

Vill göra det enklare att räkna ut hur resan påverkar

Snart kan det bli enklare att se hur din resa påverkar klimatet.
Snart kan det bli enklare att se hur din resa påverkar klimatet.

Vad är bäst för miljön, buss, bil, tåg eller flyg? Och hur mycket utsläpp genereras egentligen av den där resan till Gran Canaria?

Nu vill regeringen göra det enklare för privatpersoner att se sina resors klimatpåverkan, med en slags varningstext för resor.

Regeringen vill göra det enklare för privatpersoner att se sina resors klimatpåverkan. Detta genom att införa en slags varningstext för resor, som Travelnews även har skrivit om.

– Transportsektorn är nyckeln i klimatomställningen och ansvaret för det vilar tungt på mig som infrastrukturminister men det ska också vara lätt för individen att ta sitt ansvar. Därför är en klimatdeklaration ett bra sätt att som konsument och företag få veta vad ens resa har för klimatpåverkan, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth, i ett pressmeddelande.

Nu har regeringen gett myndigheten för Trafikanalys i uppdrag att utforma möjliga sätt att redovisa varje resas klimatpåverkan. Uppdraget inkluderar att ge förslag på hur det skulle gå att göra redovisningen obligatorisk vid försäljning eller marknadsföring av resor med buss, tåg, färja eller flyg.

Ska gå att jämföra

Förslaget är en del i regeringens arbete med att ställa om transportsektorn. Myndigheten för Trafikanalys har även fått i uppdrag att utforma klimatdeklarationen så att klimatpåverkan mellan olika färdsätt kan jämföras. Deklarationen ska även vara lättillgänglig och enkel för konsumenter att förstå.

Senast 30 april 2020 ska uppdraget redovisas.

Publisert:

LÄS VIDARE