Undersökning: Så lite påverkar flygskatten

Svenska folket fortsatt positiva till den nya flygskatten.
Svenska folket fortsatt positiva till den nya flygskatten.

Den 1 april infördes den nya flygskatten, som i många fall innebär dyrare flygbiljetter.
Trots det svarar bara 6 procent att de kommer att flyga mindre framöver.
Det enligt en ny undersökning från Aftonbladet/Inizio.

– Pengarna påverkar inte så mycket, säger Karin Nelsson på Inizio.

Den omdebatterade flygskatten trädde i kraft 1 april. Resor inom Europa beskattas med 60 kronor per passagerare, medan skatten för riktiga långresor ligger på 400 kronor. Pengar som många flygbolag valt att lägga direkt på biljettpriserna.

Men trots hård kritik från bland annat allianspartierna och flygbranschen är svenska folket fortsatt positiva till den nya skatten.

Majoritet positiva

I en ny undersökning från Aftonbladet/Inizio svarar 46 procent att de tycker att flygskatten är bra, medan 42 procent är negativa. Det i sin tur är en högre siffra än i flera liknande undersökningar som gjordes inför att den skulle träda i kraft.

– Att andelen som är emot ökar kan bero på att det från flygskattens motståndarna argumenterats för att den inte har någon effekt. Det finns både de som är negativa till skatten som sådan, men också de som ser den som verkningslös, säger Karin Nelsson, analyschef på Inizio.

Och frågan är vilken inverkan den nya skatten får på vårt resande. I undersökningen svarar bara 6 procent att de tror att de kommer att flyga mindre på grund av flygskatten. 85 procent uppger att de kommer att fortsätta flyga som vanligt.

”Inte förvånande”

– På ett sätt är den låga siffran inte förvånande eftersom skatten är ganska låg. Kommer flygskatten att få någon effekt? Nej, jag tror inte det, säger statsvetaren Åsa Knaggård, som forskar om miljöpolitik vid Lunds universitet.

Hon bedömer att syftet med flygskatten är att skapa en diskussion om vårt flygande och flygets inverkan på klimatet. Längre fram ser hon en höjning av skatten som trolig.

– På 10 års sikt tror jag definitivt att flygskatten höjs, eller att andra avgifter läggs på flyget. Vad som händer under nästa mandatperiod är däremot svårt att säga, det beror på hur situationen i riksdagen ser ut efter valet, säger Åsa Knaggård.

Debatt snarare än skatt

Om folk väljer att flyga mindre framöver beror det inte främst på flygskatten, säger Karin Nelsson.

– Pengarna påverkar inte så mycket. Däremot ser vi i andra undersökningar hur minskat flygresande är en del av en underliggande livsstilsförändring, precis som att äta mindre kött.

Åsa Knaggård är inne på ett liknande spår:

– Jag tror att debatten om vårt flygande har fått viss effekt, inte flygskatten i sig.

Fakta: Siffror ur undersökningen

  • 46 procent anser att den nya flygskatten är ganska eller mycket bra. 42 procent tycker att den är ganska eller mycket dålig. 11 procent är tveksamma eller kan inte svara. Kvinnor är mer positiva än män, 53 kontra 40 procent.
  • Mest positiva är äldre över 65 år (56 procent), de som uppger att de aldrig flyger (59 procent), och personer som röstar på de rödgröna partierna (75 procent).
  • Motståndet är störst bland de mellan 30 och 49 år (48 procent), de som flyger i jobbet och privat (53 procent), samt bland alliansväljare (57 procent).
  • Totalt uppger 6 procent att de tror att de kommer att flyga mindre på grund av flygskatten. 85 procent kommer att fortsätta som tidigare, och 9 procent är tveksamma eller kan inte svara.
  • Rödgröna väljare svarar i störst utsträckning att de tror att de kommer att minska sitt flygande (11 procent). Motsvarande siffra bland alliansens väljare är 3 procent.

Så gjordes undersökningen: Den är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 16 år och äldre. Undersökningen omfattar 1454 intervjuer under perioden 26 – 30 april, 2018 och är genomförd som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Frågorna som ställdes var:

  • Vad tycker du om den nya flygskatten?
  • Tror du att flygskatten påverkar ditt resande på något sätt?

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.


Prag – den perfekta weekendstaden
Publisert:

LÄS VIDARE