Vem är vem på stranden?

RESA

Du sett dem förr – de olika strandtyperna. Men vad särskiljer dem?

Resa reder ut begreppen och ger artbeskrivningar på strandraggaren, partyprissen och solopensionären.