Ungdomars resande kartlagt i ny bok

RESA

Backpacker i stället för turist. Sms i stället för yvkort.

Ungdomar i dag har sitt eget sätt att resa på - i Svenska Turistföreningens nya årsbok får vi veta hur.

I över 100 år har STF givit ut sin årsbok. Den här gången handlar den om ungdomars resor och hur det skiljer sig åt mellan olika generationer och kulturer. Vilka resvanor ungdomar har, hur ser deras drömresor ut och vad vill de få ut av sina resor.

Ordet turist är inte särskilt populärt. Unga människor kallar sig hellre resenärer, vilket gav idén till bokens titel.

"Resenär - inte turist" handlar bland annat om att resa till Hultsfredsfestivalen, att övernatta på det flytande vandrarhemmet af Chapman i Stockholm, och rädslan för att "bli kvar" och inte hinna uppleva någonting.

Det visar sig också att vykortet är på utdöende, nu använder man i stället mobilen för att hälsa hem.

Åsa Erlandson