Glöm inte gummit i Colombia

Annars får du böta 1 400 kronor

RESA

Den som besöker Tulua i sydväst­ra Colombia kan i fram­tiden tvingas bära med sig en kondom.

Där pågår nämligen en kampanj för att alla som fyllt 14 år ska vara kondomförsedda. Män som kvinnor, och även tillfälliga besökare. Förslaget har varit uppe i fullmäktige och röstats ned, men förslagsställaren ger sig inte utan tänker samla namn för att få till stånd en folkomröstning.

Enligt TT ska det tänkta straffet för brott mot kondomlagen vara 1 400 kronor i böter.

Aftonbladet