Tre ton tändare beslagtagna

Bara en tändare per person tillåtet

RESA

Säkerhetskontrollen på Köpenhamns flygplats konfiskerade 3 ton tändare förra året. Strängare regler gör att varje passagerare numera bara får ta med sig en tändare på planet.

Något som uppenbarligen inte nått ut till allmänheten, eftersom just cigarettändare utgjorde 70 procent av allt ”farligt gods” som konfiskerades förra året – ungefär ­150 000 tändare.

Sara Berggren