"Folk känner inte till sina rättigheter"

RESA

När flygbolagen hänvisar till sina regler ger många upp.

Men stå på dig - många har fått rätt mot flygbolagsjättarna.

- Folk är inte medvetna om vilka möjligheter de har, säger Marianne Åbyhammar, ställföreträdande Konsumentombudsman.

Foto: Foto: MAGNUS LÄNJE
Missade sitt anslutande flyg

De flesta stora flygbolag utgår från samma internationella konventioner som svensk lag gör. Men bolagen har i många fall tolkat dem helt annorlunda än Allmänna reklamationsnämnden, ARN, gör. Av de anmälningar som ARN fick in förra året mot flygbolagen, fick 44 procent helt eller delvis rätt.

- Men många gör också upp i godo. Så i praktiken är det fler som får rättelse, säger Torsten Palm, informationschef på ARN.

Men SAS tycker inte att detta är något stort problem.

- Min uppfattning är att det rör sig om ett litet antal fall. Vi håller oss till de konventioner som finns, säger SAS kommunikationsdirektör Andris Zvejnieks.

Ersätter SAS skador som uppkommit på grund av förseningar, som ni enligt ARN är skyldiga att göra?

- Vi går långt för att hjälpa resenärerna. Men vi är väldigt restriktiva när det gäller följdersättningar.

Lurar ni inte passagerarna, de flesta lär ju ge upp när de ställs inför alla era regler?

- Nej, det tror jag inte. Det är väldigt få gånger vi och resenären inte blir överens direkt, säger Andris Zvejnieks.

Så här luras flygbolagen

Läs också:

Bo Svernström