Sprit på vägen igen - kanske

RESA

I framtiden kan du köpa sprit på Arlanda även om du bara ska till Danmark.

I alla fall om Luftfartsverket får som man vill - verket tänker ansöka om tillstånd för detta hos regeringen.

I dag får du bara köpa alkohol på Luftfartsverkets flygplatser om du ska resa utanför EU.

Denna begränsning är Sverige ensamma om att ha i Norden.