Ambassaden, hjälp!

Nu har UD tröttnat på svenskarnas dåliga koll

Staten hjälper dig alltid – eller? Kolla vad som gäller innan du ger dig iväg på resan: www.ud.se/resklar.
RESA

En majoritet av svenskarna är övertygade om att det svenska trygghetssystemet gäller för dem även när de är utomlands.

Det gör det inte.

Nu vill utrikesdepartementet lära resenärerna vad som gäller.

De senaste åren har det skett en dramatisk ökning av antalet fall där svenskar begärt hjälp

utomlands.

– Speciellt har vi märkt att många ungdomar har en övertro på vad ambassaderna kan ställa upp med och struntar i reseförsäkringen, säger Fredrik Jörgensen, chef för UD:s konsulära avdelning.

Resandet har ökat

– UD lämnar ingen i sticket. Men den hjälp man kan få på svenska ambassaderna är i första hand hjälp till självhjälp.

Samtidigt som resandet ökar har resmålen blivit allt mer exotiska och avlägsna.

Förr åkte äventyrliga 20-åringar på tågluff i Europa. Nu åker de till Asien, Sydamerika eller Afrika. Det ställer till problem.

Därför satsar nu UD speciellt på att nå ut med information till unga resenärer genom sin hemsida på nätet.

Förutom att nödsituationer blir allt fler är det också allt fler svenskar som hamnar i konflikt utomlands med andra länders myndigheter eller rättssystem.

Kan inte agera

– Många har en föreställning om att Sverige kan rycka ut och ställa allt till rätta, säger Fredrik Jörgensen. Men lika lite som andra länder har rätt att agera i Sverige, har Sverige rätt att lägga sig i andra länders

polisarbete.

FAKTA

Sant eller falskt – vad tror du?

1 41 procent av svenskarna tror att ambassaden alltid bekostar hemtransport av svenskar som blivit svårt sjuka på resa. Har de rätt? Rätt svar: Nej

2 57 procent av svenskarna tror att ambassaden alltid bekostar hemtransport av svenskar som avlidit på resa (om de anhöriga begär det). Har de rätt? Rätt svar: Nej

3 53 procent av svenskarna tror att svenskar som får problem utomlands alltid har rätt att låna pengar till hemresan av ambassaden. Stämmer det? Rätt svar: Nej

4 52 procent av svenskarna tror att svenskar som åtalas för brott utomlands alltid har rätt att få ekonomiskt stöd till en advokat av ambassaden. Har de rätt? Rätt svar: Nej

5 92 procent tror att ambassaden kan hjälpa svenskar att ordna nytt pass. Stämmer det? Rätt svar: Ja

Thomas Gustafsson