Hela listan – trafikdöden

Ska du på bilsemester i Europa? – här är länderna du ska undvika att köra bil i

Foto: AP
RESA

Planerar du på att bila i Europa i sommar?

Då kanske du ska ta en titt på den här listan.

Den visar svart på vitt hur mycket dödligare trafiken i södra Europa är än i Sverige.

– För många tar semestern slut redan på Autobahn i Tyskland. Vi svenskar är inte vana vid de högre hastigheterna utan kör på samma sätt som på våra 110-vägar. Man missbedömer avstånd, glömmer att titta i backspegeln och kan inte hantera hastigheten och tempot, säger Bengt Svensson, poliskommissarie på Rikspolisstyrelsen med särskilt ansvar för trafikfrågor.

Tredubbla risken

Enligt statistiken från det norska vägverket löper man tre gånger större risk att dödas i trafiken i Grekland och Polen än i Sverige. Länder som Belgien, Portugal Spanien, Italien och Frankrike hamnar också högt upp på listan. Det är länder med bra vägar och allt mer utbyggd trafikövervakning och förklaringen till den högre trafikdöden ligger många gånger i ett annat säkerhetstänkande kring avstånd, bältesanvändning och hastighet.

– Det är lite märkligt men vi svenskar har en förmåga att anamma det lokala säkerhetstänkandet när vi kommer utomlands. Om man kör utan hjälm och struntar i att använda bilbälte i ett land så gör vi det också när vi kommer dit. Det är inte ett beteende att rekommendera när olycksrisken är så pass mycket högre utomlands.

Samordnade register

En annan sak är hastigheten. I länder med stora, breda, fina motorvägar kan man som svensk lockas att pressa gaspedalen lite hårdare ner mot golvmattan. Och ännu så länge utgör de automatiska fartkontrollerna på kontinenten inget hot mot nordiska fortkörare.

– De utländska myndigheterna har ingen tillgång till det svenska bilregistret – än. Det pågår däremot ett EU-samarbete för att samordna den gränsöverskridande trafikövervakningen och just då sätta fokus på hastighetsöverträdelser, bältesanvändning, rödljuskörning och rattfylleri, säger Bengt Svensson.

En annan sak som kan vara värd att tänka på för de gasglada är att man i många länder inte släpper iväg en påkommen fortkörare från platsen förrän boten är betald.

FAKTA

Här dör flest i trafiken

Antal trafikdöda per 100 000 invånare, 2007.

Grekland 15,9

Polen 14,3

Belgien 13

Slovenien 12,9

Ungern 12,7

Tjeckien 12,6

Portugal 11,8

Slovakien 11,3

Luxembourg 11,1

Spanien 10,3

Italien 9,7

Österrike 9,3

Frankrike 8,8

Irland 8,4

Finland 7,2

Tyskland 6,5

Island 6,5

Danmark 6,1

Storbritannien 5,6

Schweiz 5,5

Sverige 4,9

Norge 4,9

Holland 4,6