Smygläsning: Gammalt och nytt i Mittens rike

RESA tar pulsen på ett Peking i förändring

RESA

Tibetkris, brott mot mänskliga rättigheter och en OS-fackla som följs av protester världen runt.

Men Kina är också ett fascinerande land – mitt i en ekonomisk explosion som världen aldrig tidigare upplevt.

Resas Cecilia Billgren och Sara Ringström tar pulsen på ett Peking i förändring.

Ju längre du varit i Kina – desto mindre förstår du.

Orden är Anders Lennartssons, reseledare och sedan många år bosatt i terracottaarméns hemstad Xian.

– Jag träffade en gång en svensk författare på besök i Kina. Efter tre veckor i landet hade han bestämt sig för att skriva en bok. Han frågade mig varför jag aldrig skrivit någon bok om Kina, jag som bott här så länge. Ja, just därför, svarade jag.

Anders Lennartsson fyrar av ett sarkastiskt leende. Och visst har han rätt. Precis när man tycker sig förstå ett beteende, ett sammanhang eller en händelse gör landet ett tvärt lappkast och raserar alla ens omsorgsfullt uttänkta slutsatser.

Att Kina just nu förändras i en rasande fart gör ju inte direkt saken lättare.

Anders har bott i Kina i 20 år och har upplevt mycket av den enorma förändring som skett i landet. Massakern på Himmelska fridens torg, Hongkongs tillbakagång till kinesiskt styre, utvecklingen av ekonomin och den förändring som utnämnandet av Peking som värd för OS 2008 har inneburit.

Han har följt Kinas förvandling från ett slutet kommunistiskt land till ett öppnare samhälle med stora kapitalistiska ambitioner.

– Förr kunde regimen tysta ner saker på ett annat sätt. Nu har alla mobiltelefoner och nyheter sprids jättefort. Om polisen går till attack mot demonstranter någonstans finns det bilder på nätet på en gång, säger Anders.

Vi träffar Anders tillsammans med en svensk turistgrupp på Bianyifang, en restaurang som serverar den traditionella Pekingankan.

För mitt i all den snabba förändring och byggkaos som är Peking i dag, så håller man trots allt fortfarande på vissa traditioner – som den grillade ankan.

Gruppen är väldigt nöjd med sin Kinavistelse, som nu är inne på sista kvällen.

– Det roligaste var när vi besökte en pagoda här i Peking och ett par munkar i orange dräkter gick förbi. Under skynket kunde man skymta deras strumpor. Det var Playboy-kaniner på, säger Rickard Eitrem, läkare från Karlskrona som rest Kina runt tillsammans med sin fru Eva-Lott.

Gammalt blandas med nytt, urgamla kinesiska traditioner mixas med moderna västerländska influenser.

Bilden av munkarna sammanfattar på ett träffande sätt bilden av Peking av i dag. Ett kontrasternas Peking.

Läs hela artikeln om Peking i nästa nummer av RESA-bilagan. Köp den med Aftonbladet på tisdag-onsdag.

ARTIKELN HANDLAR OM