Solsemestern dyrare med svag krona

Arrangörerna har rätt att ta ut högre pris

Foto: jupiter images
RESA

Den svaga kronan kan göra din charterresa dyrare. Researrangören har rätt att kompensera sig för ökade kostnader när kronan sviktar.

Men betala inte mer i valutatillägg än du måste, varnar Konsumentverket.

– Vi har ett fall där en person köpte en resa till sista-minuten-pris för 14 500 kronor. Han fick en räkning på ytterligare 7 500 kronor i valutatillägg, berättar Nicolas Kovacs, handläggare på Konsument Europa.

Prövas av ARN

Att valutatillägget blev så högt berodde på att det beräknats på resans ursprungspris och inte på det rabatterade priset. Om det är riktigt att göra så är ännu inte prövat i Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).

Däremot har ARN beslutat att valutatillägget inte får räknas retroaktivt till exempel från den dagen man tryckte resekatalogens priser.

Paketresor undantag

Generellt sett är det inte tillåtet att ändra priset efter det att ett avtal ingåtts. Undantaget är just paketresor. Där har arrangören möjlighet att ändra priset, senast 20 dagar före avresan, och kräva att konsumenten står för de extra kostnader en skiftande växelkurs medfört, men bara under tiden som gått sedan kunden köpte sin resa.

Lagen säger också att om valutaändringen är till kundens fördel har man rätt till motsvarande avdrag på priset.

FAKTA

Förutsättningar för höjt pris

Några kriterier måste vara uppfyllda för att paketresearrangören har rätt att kompensera sig för en svag krona. Det måste stå i avtal. Där måste också stå hur ett eventuellt valutatillägg ska beräknas. Det får inte beräknas på tiden innan kunden köpte sin resa.

Konsumentverket råder alla att kontrollera hur det räknats ut och tidpunkten som tillägget beräknas från.

Får man krav som gäller tiden före reseköpet ska man bestrida det och hänvisa till ARN:s beslut i ärendet 1997-3286.

Källa: Konsumentverket/Konsument Europa. (TT)

TT

ARTIKELN HANDLAR OM