275 skölpaddor fast i tullen

Nu skänks de till djurparkerna.

RESA