Klassiskt hotell i Stockholms rivs

Hotel Continental ligger mittemot Stockholms centralstation.
RESA

När det stod klart 1963 blev det snabbt ett av Stockholms hetaste hotell.

Men nu ska Continental rivas.

Allt för att ge plats åt Citybanans nya huvudstation.

Beslutet att riva ”Contan” togs i Stadshuset den 17 mars.

Om två år ska här ligga Citybanans nya huvudstation men också ett nytt hotell som ska ha hundra fler rum än klassiska Continental.

Det innebär att kvarteret kommer att behöva utvidgas och här råder delade meningar.

Ska man bygga på höjden, kanske över 100 meter, eller ska byggnaden ha ungefär samma höjd som dagens?

I en undersökning gjord av Jernhusen ställde sig hälften av 1 500 tillfrågade personer positiva till en skyskrapa om 110 meter.

Men enligt bedömare lutar det dock åt att det blir en variant som mer liknar det nu utdömda Continental.